По-ниски пенсии за жените: ЕП привлича внимание към проблема 

 
 

Споделете тази страница: 

В България разликата между пенсиите на жените и мъжете е по-малка от средното за ЕС  

Жените в Европа получават пенсии, които са средно с около 40% по-ниски от тези на мъжете. ЕП гласува тази седмица предложения за намаляване на разликата.

Заплатите на жените са средно с 16% по-ниски от тези на мъжете, но нещата стоят още по-зле след пенсиониране, тъй като тогава те получават около 40% по-малко. В България разликата в пенсиите между двата пола възлиза на 24%. Парламентът разисква на 12 юни препоръки за намаляване на неравенството в пенсиите, а гласува по текста на 14 юни. Разговаряхме за проблема и възможните решения с авторката на доклада Констанс Льо Грип (ЕНП, Франция).

 

Г-жо Льо Грип, кои са факторите, които допринасят за по-ниските пенсии на жените? Дали това се дължи на само на по-ниските заплати и на по-малкото години работа?

 

Жените са представени по-силно в ниско платените професии и по-слабо в по-добре платени сфери като техника, информатика, инженерство. В някои страни жените са били съпруги на занаятчии, търговци, селски стопани и са работили през целия си живот, без обаче да имат реален статут. Тази не толкова видима работа не се отразява в заплата за пълен работен ден и с платени осигуровки. Така че има много различия в жизнения път, които в крайна сметка водят до неравни пенсии.

 

Неравенството в пенсиите варира от 3,7% до 48,8%. Защо има толкова големи различия между страните в ЕС? В какво някои страни превъзхождат други?

 

Част от причините са исторически и социални. Пенсионните системи са в компетенциите на държавите-членки, тук няма хармонизация на европейско ниво. В някои страни от дълги години има равенство на заплатите, дори преди присъединяването към ЕС. Това се отразява в размера на пенсиите. В други страни заетостта сред жените е по-малка и те работят на по-ниски и несигурни позиции или на непълно работно време.

 

А защо разликите се увеличават в половината от страните в ЕС?

 

Този въпрос трябва да се анализира допълнително, но бих казала, че икономическата криза по-скоро влоши нещата. Тя натрупа още проблеми пред хората, които са по-уязвими, а това често са жените.

Констанс Льо Грип  

Какви мерки предлагате?

 

Този въпрос трябва да остане в компетенциите на държавите-членки. Въпреки това ние трябва да насърчим осъзнаването на неравенството на пенсиите. Страните, които се справят по-добре с проблема, са страните, които работят много усърдно за истинско равенство. Това включва признаването на периода, в който жените се посвещават на обучението на децата, при изчисленията на техните осигуровки.

 

Парламентът и Комисията могат да разработят една обща европейска стратегия, която да насърчи държавите да направят анализ и да въведат механизми за корекция на неравенствата.

 

Във Вашия доклад призовавате за по-добра финансова култура, особено сред жените. Какви конкретни мерки предвиждате?

 

Тук става по-скоро въпрос жените да осъзнаят проблемите. От началото на професионалния си живот те трябва да следят много внимателно дали получават достатъчно и да бъдат запознати с това как работи пенсионната система в тяхната страна. Например, работата на непълен работен ден може да изглежда като добра алтернатива, но това може да се обърне срещу теб, ако останеш на такава работа твърде дълго, защото накрая ще получаваш по-ниска пенсия.

 

В определени страни от ЕС до една трета от жените не получават пенсии, каква е причината за това?

 

Това са съпругите на занаятчиите, фермерите и търговците, за които говорих - те са работили много през годините и са имали много ниска заплата, която не отговаря на реалната им работа. Тук не става въпрос за работа „на черно“; просто техният принос не е отчетен в достатъчна степен.