Емисии на парникови газове: ЕП гласува амбициозни планове 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският парламент гласува на 14 юни регламент, определящ националния принос за постигане на поетите от ЕС ангажименти в Споразумението за климата от Париж.

Законодателният акт, известен като "регламент за поделянето на усилията", е сред основните инструменти на ЕС в политиката за климата. Той засяга емисии от сектори като транспорт, селско стопанство, строителство и управление на отпадъци, които не са обхванати от европейската схема за търговия с емисии. Задачата е да се разпредели общата цел на ЕС за намаление на емисиите в тези сектори с 30% (в сравнение с нивото от 2005 г.) до 2030 г. между държавите-членки, като се въведат обвързващи национални цели.  

 

Депутатите искат да се осигури по-добра подкрепа на страните в ЕС с по-ниски доходи и на фермери, които адаптират дейността си към целите за намаляване на парниковите газове.

 

При представянето на 13 юни на доклада на ЕП, подготвен от Гербен-Ян Гербранди (АЛДЕ, Холандия), Катрин Биърдър (АЛДЕ, Великобритания) заяви: „Този закон превежда Споразумението от Париж в конкретни действия на страните-членки на ЕС“.

 

Г-жа Биърдър коментира също така решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли страната от поетите в Париж договорености: „С или без Тръмп действията по отношение на климата и зелените инвестиции съгласно Споразумението от Париж трябва да продължат напред“, каза тя.

 

Какво прави Европа за намаляване на емисиите

 

Европа е сред регионите в света, които са най-силно ангажирани в предотвратяването на опасните климатични изменения. През октомври 2014 г. държавните ръководители в ЕС приеха рамка за климата и енергетиката, с която се обвързаха да намалят до 2030 г. емисиите на територията на ЕС с поне 40% спрямо нивата от 1990 г.

 

Всички сектори на икономиката следва да допринесат за реализирането на тази цел. Някои сектори като промишлеността и енергетиката участват в европейската схема за покупко-продажба на разрешителни за емисии. В тези сектори са предвидени намаления на емисиите с 43% до 2030 г. С настоящето законодателство се конкретизират плановете за 30% намаление на емисиите в секторите извън схемата за търговия.

 

Тези цели са също така част от ангажимента на ЕС, залегнал в Споразумението от Париж.