Същото име, по-лошо качество: Парламентът е против различията в продуктите 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Продукти, които се продават под същото име и в същата опаковка в различни страни, трябва да са еднакви в целия Европейски съюз, заявява Парламентът.

Депутатите подкрепиха на 13 септември доклад на Олга Сехналова (С&Д, Чехия), предлагащ мерки срещу продажбата на стоки с по-ниско качество в някои страни от ЕС. Текстът посочва, че е изключително важно да се предостави на потребителите прецизна и лесно разбираема информация за предлаганите продукти.

"При направени изменения на даден продукт, независимо по каква причина, потребителят има право да бъде информиран по прозрачен и ясен начин", заяви Олга Сехналова. "Искам европейските потребители най-сетне да почувстват, че са третирани равноправно независимо от коя страна са. Не трябва да има нито потребители второ качество, нито продукти второ качество в ЕС".

Депутатите приветстваха заделянето на 2 млн. евро за разработването на европейска методология и единен подход при извършването на тестове. Освен това те приканват потребителските организации от различни страни да си сътрудничат.

Не трябва да има нито потребители второ качество, нито продукти второ качество в ЕС

Олга Сехналова 

за разликите в качеството на продуктите в ЕС

Споделяне на цитата: 

Защо са нужни мерки

Сравнителни изследвания в ЕС показват, че продукти, които се продават в страни от Източна и Централа Европа, имат по-ниско качество от продукти в същата опаковка и под същото име в Западна Европа.

Рибни пръчици в Словакия съдържат по-малко рибно месо, отколкото в Австрия (58% спрямо 65%). Портокалови напитки в Словакия и Чехия не съдържат никакъв портокал, а в Германия имат 3% портокалов концентрат. От 96 продукта, изследвани в Унгария, 71 са различни спрямо еквивалентите им в Италия и Австрия. Различия има и при козметичните продукти, праховете за пране и храната за домашни любимци.

Адаптирането на продукти към местния вкус и предпочитания е стандартна и законна практика за компаниите. Различията могат да се дължат и на използването на съставки от местни доставчици или на необходимостта за адаптиране към по-ниската покупателна способност. В идентифицираните случаи обаче цените са същите или по-високи, а върху опаковката на продуктите липсва информация за различията.