Депутати подкрепят опростяване на процедурите за даване на убежище 

 
 

Споделете тази страница: 

Миграционният наплив към Европа доведе до значителен ръст на получените искове за убежище. Парламентарна комисия иска ускоряване на разглеждането им.

Кризата с мигрантите от последните години разкри недостатъци в системата за даване на убежище в ЕС. Нови предложения, одобрени от комисията по граждански свободи на 25 април, целят да установят обща процедура, която да бъде по-ефективна и да гарантира, че търсещите убежище няма да могат да избират страната, която ще разглежда иска им.

 

Авторката на позицията на Парламента Лаура Ферара (ЕСПД, Италия) посочи преди гласуването в комисията, че кризата бе натоварила до крайност системата на ЕС за даване на убежище: „Беше важно да имаме кратка, ефективна процедура - такава, която не претоварва страните членки с бюрокрация. Ние предвиждаме ясен времеви срок от шест месеца за одобрение или отхвърляне на искане за международна защита“.

 

Търсещите убежище ще имат право на безплатна правна помощ, отбелязва г-жа Ферара: „Ние искахме да гарантираме правата на бежанците от гледна точка на информация и на процедурни гаранции“.

 

Исковете за убежище ще трябва да бъдат подавани в страната, определена според Регламента от Дъблин. В общия случай това за момента означава страната на първоначално влизане, но регламентът е също в процес на преразглеждане. Правилата за процедурите за даване на убежище засилват защитата на децата и включват списък с безопасни страни на произход - страни с демократична система за управление, в които няма опасност от преследване или насилие спрямо върнати мигранти. Според комисията по граждански свободи Турция не може да бъде смятана за безопасна страна на произход.

 

Предложенията са част от по-обща инициатива за обновяване на системата за даване на убежище в Европа. Парламентът се застъпва за по-справедливо разпределение на бежанците между всички страни в ЕС. Депутатите са подкрепили и планове за засилване на правомощията на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

 

През 2015 и 2016 г. над 2,5 млн. души са подали искания за убежище в ЕС, а през 2017 г. исканията са били около 700 000. Депутатите все още чакат правителствата на страните в ЕС да се споразумеят по обща позиция за промени в Регламента от Дъблин, след което представители на Парламента и Съвета ще започнат преговори.

 

Гледайте нашето видео интервю с Лаура Ферара за повече подробности по темата.