Нови правила за по-безопасни и по-чисти коли (видео) 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът прие правила, затягащи контрола върху проверките на автомобилите и налагащи тежки санкции на компании, които не спазват изискванията.

На 19 април 2018 г. депутатите одобриха регламент, който засилва надзора върху процедурите за одобрение на модели автомобили и дава правомощия на Комисията да проверява работата на държавите-членки в тази област, както и да налага санкции на производители. Текстът актуализира съществуващата директива от 2007 г., като подобрява прозрачността на тестването и одобрението на коли.

 

Как се тестват автомобилите

 

Новите видове превозни средства преминават тестове в изпитателни центрове по около 70 различни критерия. Оценява се както безопасността на различни системи, така и емисиите, които се генерират. Всеки един автомобил трябва да има сертификат, че принадлежи към одобрен модел, за да може да се продава на пазара в ЕС.

 

Какво се променя с новите правила

 

Новите правила целят да подобрят процедурите за одобрение на модели и да засилят контрола върху тях. Например, за да се укрепи независимостта на изпитателните центрове, таксите за тестване ще бъдат събирани от производителите чрез държавните органи. Така се прекъсва директната връзка между производители и тестови центрове.

 

Националните власти ще провеждат инспекции на място на коли, които вече са в обръщение, за да проверяват дали тези коли отговарят на предварително декларираното и на резултатите от тестовете. Освен това Комисията ще има право да налага глоби на производителите в размер до 30 000 евро на автомобил.

 

Докладчикът на ЕП Даниел Далтън (ЕКР, Великобритания) заяви: „Предложението би трябвало да даде на потребителите увереност, че автомобилите, които те купуват, са точно такива, каквито е обявено“.

 

Акцент върху емисиите

 

В преговорите със Съвета, който също трябва да одобри законодателството, депутатите настояваха за по-стриктен контрол върху емисиите от колите. В резултат една пета от всички изпитания ще трябва да бъдат свързани с газовете, които изпускат колите.

 

Парламентът също така искаше да гарантира цялостен контрол върху пазара. Затова в новото законодателство се предвижда един от всеки 40 000 автомобила, регистрирани през предходната година, да бъде подложен на проверки.

 

Скандалът с емисиите

 

Приетите правила идват в отговор на скандала с емисиите от 2015 г., когато се откри, че производители като „Фолксваген“ са манипулирали тестовете на емисии. Тогава Парламентът сформира специална комисия, за да проучи случая. Прочетете изготвения доклад по темата и открийте повече информация на нашата специална страница.

 

Автомобилната индустрия в ЕС

 

Автомобилната индустрия е ключов сектор в европейската икономика, като тя осигурява работа на 2,5 млн. души и създава 6,4% от общия брутен вътрешен продукт на ЕС.