Европа и промените в климата: данни и факти 

 
 

Споделете тази страница: 

Открийте ключови факти относно климатичните изменения в Европа, включително кой генерира най-много емисии и успяваме ли да намалим опасните газове.

Научете повече за емисиите на страните в ЕС, които допринасят за промените в климата ©AP Images/European Union 2018 - EP  

Ефектът от климатичните промени в Европа

Промените в климата засягат регионите в Европа по различни начини − на някои места температурите се покачват и нараства рискът плодородни земи да се превърнат в пустини, другаде се засилват валежите и рискът от катастрофални наводнения.

Европейската агенция за околната среда очаква климатичните промени да засегнат икономиката (туризма и енергийния сектор), околната среда (изчезване на видове и горски пожари), селското стопанство (намаляване на реколтата и засилване на нуждите от напояване) и човешкото здраве (рискове от горещите вълни и силните бури).

Вижте нашата карта за очакваните ефекти от промените в климата върху регионите в Европа.

Най-големите емитенти в ЕС

Взети заедно, страните в ЕС са на трето място в света по емисии на парникови газове − след Китай и САЩ и пред Индия, Русия и Япония (по данни от 2015 г.). Европейските страни обаче са решени да намалят емисиите си и да се борят срещу климатичните промени.

В рамките на ЕС шестте страни, които произвеждат най-много емисии, са Германия, Великобритания, Франция, Италия, Полша и Испания. Производството на енергия и транспортът са произвели 80,7% от емисиите на парникови газове в ЕС през 2017 г., селското стопанство − 8,7% и промишлеността − 7,8%.

Научете повече от нашата инфографика за емисиите по страни и сектори.

Намаляват ли емисиите в ЕС

През 2008 г. Европейският съюз прие като цел да намали емисиите си на парникови газове с 20% до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Тази цел вероятно ще бъде постигната − през 2015 г. емисиите в ЕС вече са били с 22% по-ниски спрямо 1990 г.

През 2014 г. ЕС прие нова цел за намаление на емисиите с поне 40% до 2030 г. спрямо 1990 г. Европейската агенция за околната среда посочва, че прогнозите към момента не обещават успех − те предвиждат намаление с 30% към 2030 г.

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС за постигане на целите по политиката за климата.

Прочетете още какви действия предприема ЕС за намаляване на емисиите и за постепенния преход към чисти източници на енергия.