Европейски корпус за солидарност: повече възможности за младите хора 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският корпус за солидарност предлага шанс на хора на възраст между 17 и 30 г. да придобият нови умения и да допринесат за eдна по-добра Европа.

Европейският корпус за солидарност дава възможности на млади хора да развият своите лични и социални умения  

На 12 март Европейският парламент одобри нови приоритети за програмата, насочена към млади хора, желаещи да се занимават с доброволческа дейност.

През финансовия период 2021-2027 г. в обхвата й ще бъде включена хуманитарна дейност извън границите на ЕС.

Програмата ще даде възможности за участие на хора, които се нуждаят от допълнително съдействие - например, хора със здравни проблеми или с увреждания, а също и на жители от крайни региони или с имигрантски произход.

Участниците ще могат да се включват и в мероприятия в собствената си страна, ако те имат международно измерение и са привлекли хора от други страни.

Окончателният текст на законодателството ще бъде обект на преговори със Съвета по време на новия парламентарен мандат.

Какво представлява Европейският корпус за солидарност

Правната рамка за Европейския корпус за солидарност бе одобрена от Парламента на 11 септември 2018 г. Идеята е младите хора да имат възможност да придобият опит и ценни лични и социални умения, като в същото време оказват съдействие на други хора.

Проектите са в области като образование, здравеопазване, екология, работа с деца и възрастни хора, както и с мигранти. Приоритет имат проекти с благотворителна цел.

Дейността на корпуса не трябва да има отрицателно въздействие върху съществуващи работни места и програми за стаж. Корпусът също така няма за цел да замества проекти, свързани със социалните ангажименти на бизнеса.

Можете да се регистрирате за участие в корпуса от 17-годишна възраст, но не можете да започнете участие в проект, преди да навършите 18 години.

Прочетете повече за работата на Парламента в социалната област.