Инфографика: напредъкът на ЕС към целите в областта на климата 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз е определил амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. Научете от нашите инфографики какво е постигнато досега.

Борбата с промените в климата е ключов приоритет за ЕС. Страните членки са се ангажирали с измерими цели в различни сектори. По-долу представяме данни за напредъка до момента.

Емисиите на парникови газове в ЕС  

Целите в областта на климата за 2020 г.

Целите за 2020 г. са зададени в законодателен пакет, одобрен от Европейския парламент през 2008 г. Те включват намаление на емисиите на парникови газове с 20% в сравнение с нивата от 1990 г. През октомври 2014 г. държавните ръководители в ЕС се споразумяха до 2030 г. да намалят емисиите с 40% спрямо 1990 г.

През 2015 г. емисиите на парникови газове в ЕС вече бяха намалели с 22% спрямо 1990 г. Според прогнозите на държавите членки емисиите до 2020 г. ще бъдат с 26% по-ниски в сравнение с 1990 г.

Предварителните оценки за 2017 г. обаче показват увеличение на емисиите на парникови газове. Преди годишната среща на световните лидери през декември 2018 г. в Катовице, Полша, ЕС обсъжда затягане на целите за 2030 г. и стратегията си до 2050 г.

Напредъкът в енергетиката и промишлеността

За да постигне общата си цел, Европейският съюз взема мерки в различни сектори.

Една от инициативите е Европейската схема за търговия с емисии. Тя обхваща парникови газове, емитирани от големи промишлени комплекси в енергетиката и промишлеността, както и емисиите във въздушния транспорт. Тези сектори отговарят за около 45% от общите емисии на ЕС.

Между 2005 и 2016 г. емисиите на електростанциите и фабриките, включени в схемата, са намалели с 26%. Това е повече от зададената цел за сектора от 23% намаление до 2020 г.

Националните цели за намаления на емисиите

За да се намалят емисиите от други източници (жилища, отпадъци, земеделие и транспорт, с изключение на въздушния), бяха договорени национални цели за намаления в рамките на т.нар. Решение за споделяне на усилията.

Емисиите от тези сектори бяха с 11% по-ниски през 2016 г. в сравнение с 2005 г. Това надхвърля зададената цел от 10% средно намаление до 2020 г.

Как се справят държавите членки с ограничаването на емисиите в някои сектори