Намаляване на емисиите от колите: Парламентът подкрепи нови норми 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Депутатите одобриха намаляване на позволените емисии на въглероден диоксид от автомобилите, за да направят по-чист транспорта в ЕС.

Европейският съюз работи по планове за намаляване на емисиите от колите ©APimages/European Union-EP  

Парламентът прие на 27 март договорено със Съвета споразумение за значително сваляне на лимитите за вредни емисии от новите автомобили.

Защо това е важно

Колите и леките товарни автомобили са отговорни за около 15% от емисиите на въглероден диоксид в ЕС. Тези емисии допринасят за измененията в климата и Европейският съюз се е ангажирал да ги ограничи в близките години.

Транспортът е единственият сектор в Европа, който генерира повече парникови газове в сравнение с 1990 г.

Ситуацията към момента

Последните данни показват, че след години на стабилен спад средните емисии от новите автомобили са се повишили през последната година до 118,5 г. въглероден диоксид на километър. Според настоящите правила новите коли не трябва да емитират над 95 грама на километър средно към 2021 г.

Електрическите автомобили са екологично чисто алтернатива на колите с двигатели с вътрешно горене. Броят им по улиците расте, но те все още са само 1,5% от новорегистрираните коли. Научете повече факти от нашите инфографики.

Новите мерки

Европейската комисия предложи намаление на лимита от 2021 г. за нови автомобили и ванове с 15% от 2025 г. и с 30% от 2030 г. Парламентът и Съветът се договориха за по-амбициозни цели − намаление на емисиите за нови автомобили с 37,5% и за ванове с 31% до 2030 г. Новите правила бяха приети от ЕП на 27 март.

На 18 април Парламентът също така одобри предложение за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от камионите с 30% до 2030 г. спрямо нивата на емисиите от 2019 г..

Научете повече за мерките на ЕС за ограничаване на емисиите: