Питейната вода в ЕС: по-добро качество и достъп 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Парламентът одобри правила за подобряване на качеството на питейната вода като по-евтина и достъпна алтернатива на бутилираната вода.

Депутатите искат да насърчат ползването на вода от чешмата  

Директивата на ЕС за питейната вода налага минимални стандарти за качество на водата, използвана от хората за пиене, готвене и други домакински цели. Доклад на Европейската агенция за околната среда показва, че 98,5% от направените проби между 2011 и 2013 г. отговарят на сегашните стандарти.

Потребление на питейна вода в ЕС  

Промените целят да засилят доверието на потребителите и да насърчат използването на чешмяна вода. Одобреният на 28 март текст призовава страните в ЕС да осигурят достъп до вода на всички граждани, включително на хората в уязвимо положение.

Максималните лимити за присъствието във водата на олово и вредни бактерии се намаляват, което ще повиши чистотата на водата. Въвеждат се и ограничения за присъствието във водата на замърсяващи вещества. Нивото на микрочастиците от пластмаса също ще бъде следено. Правилата гарантират също така достъпа на потребителите до информация за качеството на водата.

Консумацията на чешмяна вода излиза не само по-евтино, но и опазва околната среда. Според Европейската комисия достъпът до по-качествена вода би намалил потреблението на бутилирана вода със 17%. Това би намалило пластмасовите отпадъци и емисиите на парникови газове.

Депутатите предлагат мерки като поставянето на безплатни чешми на публични места при възможност (включително в търговски центрове и летища) и насърчават предлагането на чешмяна вода в ресторантите.

Консумацията на чешмяна вода икономисва средства и помага на околната среда  

Гражданската инициатива „Право на вода“ (Right2Water) събра над 1,8 милиона подписа и показа, че за европейците въпросът с питейната вода е много важен. Много хора държат да получават актуална информация за качеството на водата. Освен това когато пътуват в други страни от ЕС, хората често са несигурни дали могат да пият вода от чешмата.

Какво мислят европейците за питейната вода в ЕС  

Следващи стъпки

Окончателният текст на законодателството ще трябва да бъде договорен със Съвета по време на следващия парламентарен мандат.

Прочетете за това как ЕС работи за подобряване на здравето на европейците.