Парламентът приема правила за по-евтини разговори и 5G мрежи 

 
 

Споделете тази страница: 

Обаждания в други страни от ЕС скоро ще бъдат по-евтини, а телекомите ще спечелят от ясни правила за инвестиции в мрежовата инфраструктура.

Новите правила стимулират изграждането на по-бързи телекомуникационни мрежи ©AP images/European Union-EP  

По-бързо, по-евтино

Разговорите с други страни в ЕС ще струват не повече от 19 цента на минута от 15 май 2019 г, а текстовите съобщения ‒ не повече от 6 цента, гласят текстовете, които Парламентът одобри на 15 ноември. Правилата са насочени и към стимулирането на инвестиции за изграждането на 5G мрежи в европейски градове до 2020 г. Така телекомуникационните услуги ще станат не само по-евтини, но и по-бързи.

От 2017 г. потребителите не дължат роуминг такси, когато се обаждат на номер в своята страна от друга страна в ЕС. Досегашните правила обаче не обхващат разговорите с номера в друга страна от ЕС.

Новите разпоредби ще направят услуги, базирани на Интернет, като Skype и Whatsapp „по-прозрачни и по-надеждни за европейците“, посочва авторката на доклада на ЕП Пилар Дел Кастильо Вера (ЕНП, Испания).

„От последните изменения на законодателството през 2009 г. пазарът на електронни комуникационни услуги се промени драстично. Появиха се нови играчи в следствие на това, че потребителите и бизнесът все повече разчитат на данни и на услуги, базирани на Интернет. С новите правила ние модернизираме правната рамка и вкарваме тези нови играчи в обхвата й“, каза г-жа Дел Кастильо Вера.

Защита за потребителите, стимули за инвестиции

Правилата целят да подобрят защитата на потребителите ‒ например, те улесняват смяната на операторите и получаването на компенсации. В същото време те предвиждат мерки за изграждане на мрежи с висок капацитет и освобождават честоти за мобилен Интернет.

Пилар дел Кастильо Вера посочи „експоненциалния ръст в търсенето на качествена, бърза, сигурна и всеобхватна свързаност“. „Това е предварително условие Европа да се превърне част от гигабит обществото“, заяви тя.

Информация за спешни случаи на Вашия телефон

Законодателният пакет включва и изграждането на система за информиране на потребителите от номера за спешни повиквания 112 за сериозни заплахи като терористични актове и природни бедствия.