Реагиране на бедствия: ЕС укрепва капацитета си 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Парламентът одобри мерки за подобряване на възможността на ЕС да реагира при бедствия. Бе одобрено и заделяне на допълнителен резерв за спешни случаи.

Всяка една страна в ЕС е била жертва на природни катаклизми или на инциденти, причинени от човешки грешки. Щетите често са огромни: през 2017 г. 200 души са загинали в Европа вследствие на природни бедствия, а икономическите загуби се равняват на близо 10 млрд. евро.

На 12 февруари Парламентът одобри подобрения в механизма на ЕС за гражданска защита. Промените целят да помогнат на страните членки да реагират по-бързо и по-ефикасно на спешни случаи. Те също така предлагат обединяването на ресурси за гражданска защита.

„Бедствията в Гърция през 2018 г. и в Португалия през 2017 г. показаха, че страните членки не разполагат с достатъчни ресурси, за да реагират сами, като често това се дължи на оперативни слабости“, заяви авторът на доклада на ЕП Елизабета Гардини (ЕНП, Италия).

Какво представлява Механизмът на ЕС за гражданска защита

Механизмът на ЕС за гражданска защита е система за сътрудничество и взаимно предоставяне на помощ. Ако някоя страна в ЕС не може да се справи с овладяването на бедствие, тя може да потърси помощ.

Системата се основава на доброволното участие на страните в ЕС. Тя обаче има своите ограничения, особено когато няколко страни членки се сблъскват с едни и същи проблеми едновременно (например, при горски пожари или наводнения). Към момента ЕС като цяло не разполага със свой капацитет да оказва помощ, ако страните в него не могат да реагират.

Нов резерв от ресурси за спешни случаи

В преговорите за законодателството Парламентът настояваше за създаването на нов резерв от ресурси под името „RescEU“. Той ще позволява за реагиране на горски пожари, бури и наводнения, както и на химически, биологически, радиационни и ядрени инциденти и ще включва ресурси като самолети за борба с пожари, помпи за отводняване, екипи за издирване и спасяване в градски условия, полеви болници и екипи за първа помощ.

Резервът ще бъде задействан, само когато ресурсите на страните членки не достигат. Решението ще бъде вземано от Европейската комисия в тясно сътрудничество със страната, отправило искането и страните, които притежават или дават под наем оборудването.

Споделяне на информация

Новите правила, които влязоха в сила на 13 март 2019 г., предвиждат подобряване на управлението на риска от бедствия чрез засилване на консултациите, изпращане на експертни мисии и формулиране на препоръки.

Депутатите подкрепиха засилване на споделянето на информация между всички участници в гражданската защита и управлението на риска от бедствия и особено между младите специалисти и доброволци.