Емисии въглероден диоксид от колите: факти и данни (инфографики) 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Любопитни ли сте какви са емисиите въглероден диоксид (CO2) от автомобилите и дали електрическите коли са по-чиста алтернатива? Научете от нашите инфографики.

Транспортът е отговорен за почти 30% от общите емисии на CO2 в ЕС, а сухопътният транспорт има дял от 72% от емисиите от транспорта. Като част от усилията за намаляване на емисиите Европейският съюз си е поставил за цел съкращаване на емисиите от транспорта с 60% до 2050 г. спрямо нивото от 1990 г.

Липса на значим напредък

Постигането на зададената цел ще бъде сложно. Други сектори са успели да регистрират напредък от 1990 г., но с увеличаването на мобилността на хората емисиите от транспорта се повишават.

Усилията за подобряване на ефективността на изгарянето на гориво от новите автомобили засега не дават желаните резултати. След продължителен спад на емисиите от новорегистрирани автомобили през 2017 г. е отбелязан ръст със средно 0,4 г CO2 на километър повече, отколкото през 2016 г.

За да промени тенденцията, Европейският съюз работи по налагането на нови цели за емисиите от нови автомобили и ванове. Депутатите в ЕП подкрепиха новите правила на пленарната сесия на 27 март. На 18 април Парламентът също така одобри предложение за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от камионите с 30% до 2030 г. спрямо нивата на емисиите от 2019 г.

Промяна на емисиите на въглероден диоксид по сектори (1990-2016 г.)  

Колите са основни замърсители

Емисиите на въглероден диоксид от пътническия транспорт варират силно в зависимост от вида на превозното средство. Пътническите автомобили са основен замърсител, отговарящ за 60,7% от общите емисии от сухопътния транспорт в Европа.

Проблемът до голяма степен идва от факта, че личните автомобили превозват малък брой хора. Ако всяка кола се ползваше от много хора, това щеше да бъде един от най-чистите видове транспорт. При среден брой от 1,7 пътника в кола има по-чисти алтернативи, например автобусите.

Автомобилите са отговорни за 60% от емисиите на въглероден диоксид от транспорта  

Замърсяват ли по-малко електрическите автомобили?

Има два начина да намалим емисиите на CO2 от колите: или като направим по-ефективни автомобили, или като сменим източника на гориво в тях. Днес 52% от колите в ЕС използват бензин, други 37% - дизел. Електрическите автомобили обаче набират популярност.

Те все още имат малък пазарен дял (от около 1,5% от новорегистрираните автомобили), но броят на новите регистрации се увеличава. Продажбите на превозни средства с електрически батерии са нараснали с 51% през 2017 г. спрямо 2016 г.

Въпросът „колко емисии CO2 произвежда един автомобил“ трябва да отчита не само емисиите по време на ползване, но и тези, свързани с производството и бракуването.

В началния и крайния етап от живота на един автомобил електрическите автомобили генерират повече емисии от автомобил с вътрешно горене. Степента на замърсяване зависи от това от какви източници се добива самото електричество.

Въпреки това ако вземем като начална точка сегашния енергиен микс в Европа, електрическите автомобили вече са по-чисти от тези, задвижвани с бензин. С увеличаването на дела на електричеството от възобновяеми източници в бъдеще електрическите коли ще стават още по-малко вредни за природата.

Емисии на автомобили с вътрешно горене и електрически автомобили  

Други мерки на ЕС за ограничаване на емисиите на парникови газове

Съгласно Споразумението от Париж за промените в климата Европейският съюз се е ангажирал да намали емисиите си като цяло с поне 40% до 2030 г. в сравнение с 1990 г.

Европейският парламент вече е одобрил редица мерки за изпълнение на този ангажимент:

•   Европейската схема за търговия с емисии, която цели да ограничи емисиите в промишлеността
•   Въвеждането на национални цели за намаляване на емисиите в сектори извън промишлеността
•   Използването на горите за абсорбиране на емисии

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС към постигане на целите за климата за 2020 г.