Нестандартна заетост: европейски норми осигуряват повече права на работниците 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Нови правила на ЕС ще защитават правата на хората, наети на краткосрочни договори, и ще гарантират по-добри условия на труд.

Европейският парламент одобри на 16 април нови минимални стандарти за условията на труд. Договореното със Съвета законодателство дава повече права на най-уязвимите работници, които са сключили нестандартни договори или работят за онлайн платформи в т.нар. „гиг“ икономика.

Новите правила, които са част от социалната политика на ЕС, целят да защитят служителите, като им осигурят по-прозрачни и предвидими условия на труд. Регламентирани са дължината на изпитателния срок, работното време и правото на безплатно обучение.

Работодателят няма да има право да забранява на служител да работи другаде извън времето, в което полага труд за съответната фирма. Всички нови служители ще трябва да бъдат информирани за техните задължения и условия на труд в рамките на една седмица от назначаването си.

Научете повече за законодателството от нашата инфографика.

Научете повече за новите правила за прозрачни и предвидими условия на труд  

Гъвкава защита

На пазара на труда се появяват нестандартни форми на заетост вследствие от разрастващата се цифровизация и създаването на нови бизнес модели с много временни позиции или с договаряне с независими работници (т.нар. „гиг“ икономика, от английската жаргонна дума гиг за работа за ограничен срок).

През 2016 г. всеки четвърти трудов договор в ЕС бе за нестандартна форма на заетост ‒ например, за кратък срок или за работа на повикване, за онлайн платформи и т.н. Пазарът изисква гъвкави трудови договори, но те трябва да бъдат съчетани и с минимално ниво на защита.

Новите правила ще важат за всеки, който работи поне три часа на седмица или 12 часа за 4 седмици за някого другиго в замяна на възнаграждение. Обхванати са всички домашни работници, работници на повикване, работници с непостоянна работа, със заплащане чрез ваучери или през платформи, както и стажантите. Действително самонаетите лица ще бъдат изключени от обхвата на правилата.

Следващи стъпки

Законодателството ще трябва да бъде официално одобрено и от Съвета. След това страните членки ще имат три години, за да адаптират националните си норми.

Как ЕС защитава правата на работниците

Европейският съюз работи за подобряване на условията на труд. Парламентът одобри през 2019 г. правила в подкрепа на работещите родители и хора, които се грижат за близките си. Депутатите подобриха и защитата на правата на командированите работници в друга страна от ЕС.

Европейският съюз също така е наложил общи стандарти за работното време, безопасността на труда и социалното осигуряване при работа в друга страна членка.