Тест: какво знаете за защитата на правата на човека от ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Правата на човека имат ключово значение за Европейския съюз. Какво знаете по темата? Проверете с нашия кратък тест!

Европейският съюз се стреми да утвърждава правата на човека не само в Европа, но и по целия свят. Парламентът работи активно по темата, като провежда дебати, приема резолюции и отличава ежегодно усилията на активисти.


Знаете ли как ЕС подкрепя правата на човека? Всеки един от въпросите в нашия тест има по един верен отговор ‒ посочете го!

Европейският съюз се стреми да утвърждава правата на човека по целия свят