Грета Тунберг приканва депутатите в ЕП да покажат лидерство относно климата 

 
 

Споделете тази страница: 

Климатичната активистка Грета Тунберг призова за по-голяма решимост в мерките на ЕС относно климата в реч пред парламентарната комисия по околна среда.

Климатичната активистка Грета Тунберг и председателят на комисията на ЕП по околна среда Паскал Канфан  

Тунберг участва на 4 март на заседание на парламентарната комисия, на което бе разисквано законодателно предложение, обвързващо ЕС и страните членки с постигането на въглеродна неутралност до 2050 г.


Пред депутатите Тунберг определи предложението като недостатъчно: „Европейският съюз трябва да води. Вие имате моралното задължение да го направите и имате уникалната икономическа и политическа възможност да се превърнете в реален лидер в климата. Вие самите обявихте, че се намираме в извънредна ситуация относно климата и околната среда. Вие казахте, че това е екзистенциална заплаха. Сега трябва да докажете, че наистина го мислите“.


Климатичната активистка призова за следване на „път, основан върху науката“. „Всичко останало е капитулация“, заяви тя. „Това законодателно предложение за климата е капитулация, защото природата не се пазари и не можеш да сключиш сделки с физиката“.


При представянето на Грета Тунберг председателят на комисията по околна среда Паскал Канфан (Обнови Европа, Франция) заяви: „Всеки има своята роля. Аз съм дълбоко убеден, че това, от което се нуждаем, е енергията на нашите млади хора. Нито едно общество не би се преобразило, нито едно общество не може да отговори на предизвикателствата, пред които се изправяме в областта на климата, ако не използваме енергията, идваща от младите хора. Вие въплъщавате тази енергия“.


Законодателното предложение за климата


Законодателното предложение за климата, което бе представено от Европейската комисия, е важна част от Зеления пакт. За да постигне ЕС въглеродна неутралност до 2050 г., страните членки трябва да намалят своя въглероден отпечатък ‒ основно като ограничат емисиите си, инвестират в зелени технологии и полагат грижи за околната среда.


Предложението е насочено към въвеждане на целта за въглеродна неутралност във всички политики на ЕС и на всички нива в обществото и икономиката. Законодателният текст трябва да бъде одобрен от Европейския парламент и от Съвета, за да влезе в сила.

Грета Тунберг на заседанието на парламентарната комисия по околна среда на 4 март