Как ЕС може да намали разликата в заплащането на мъжете и жените (видео) 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът иска намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените. Депутатите настояват за амбициозен план с конкретни цели за страните в ЕС.

Въпреки че равенството на половете е един от основополагащите принципи на ЕС и че от 60 години е заложена идеята за еднакво заплащане за еднакъв труд, жените в ЕС продължават да получават със средно 14% по-малко на час от мъжете.


Това трябва да се промени, настоява Европейският парламент. В резолюция от 21 януари 2021 г. в отговор на стратегията за равенство на половете депутатите призоваха Комисията да представи амбициозен план за действия, включващ ясни цели за страните от ЕС за намаляване на разликата в заплащането в рамките на пет години.


Мерки срещу причините за неравното заплащане


През 2019 г. Парламентът прие директива за баланса между професионален и личен живот, която въвежда нови правила за отпуска за бащинство и за родители в ЕС. Целта е да се насърчат мъжете да ползват отпуск по семейни причини, което би отворило повече възможности за реализация на жените.


В резолюцията си от януари 2021 г. Парламентът призова за годишен преглед от страна на Комисията на приложението на директивата. Депутатите също така приканват страните членки да вземат мерки, които надхвърлят заложеното, например да насърчават налагането на гъвкави условия за работното време.


Парламентът се обявява за разбиване на традиционното разделение на професии на мъжки и женски и за насърчаване на жените да учат и заемат длъжности в сектори като науката и информационните технологии.


Научете повече за разликата в заплащането между мъжете и жените и причините за нейното съществуване.


Борба срещу бедността сред жените


Парламентът изисква мерки срещу бедността сред жените. Депутатите призовават за подобряване на условията на труд в сектори с висок относителен дял на жени и за обръщане на внимание на проблема с по-ниските пенсии за жените спрямо мъжете.


Решения за равно заплащане: обвързващи цели и изисквания за прозрачност


Равното заплащане е регламентирано с директива на ЕС, но за депутатите упоритото наличие на разлика прави необходими промени в правилата и още мерки.


Представената от Комисията стратегия за равенство на половете до 2025 г. предвижда предприемането на действия за намаляване на разликата в заплащането и пенсиите. Депутатите искат да видят конкретни цели и инструменти за измерване на напредъка.


През март 2021 г. Комисията представи предложение за задължителна прозрачност в заплащането, което ще бъде разисквано и гласувано от Парламента.