Парламентът готов да изпълни функциите си за ограничаване на ефекта от COVID-19 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският парламент е ангажиран да помогне на страните в ЕС за справянето с коронавируса и със социално-икономическите последици от епидемията.

Много магазини в Европа бяха принудени да затворят като мярка срещу разпространението на вируса © Stephen Davies / Adobe Stock  

Подкрепа от Парламента

На извънредно пленарно заседание на 26 март Парламентът одобри три предложения, за да помогне на хората и фирмите да се справят с кризата:


  • Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса: 37 млрд. евро от европейските фондове ще бъдат насочени към засегнатите хора, региони и страни. Средствата ще бъдат насочени към системите на здравеопазването, малките и средните предприятия, пазарите на труда и други уязвими части от икономиките на страните.
  • Фондът за солидарност на ЕС ще може да бъде използван и при здравни кризи. Това ще направи още 800 млн. евро достъпни за страните в ЕС за 2020 г.
  • Временно спиране на действието на правилата за слотовете на летищата. Това ще сложи край на празните полети по време на епидемията.

Съветът трябва също да одобри предлаганите мерки, след което те трябва да бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС, преди да влязат в сила.


Предложенията са част от координирания отговор на ЕС на последствията от епидемията, представен от Европейската комисия на 13 март.

Обявените от Комисията мерки бяха приветствани от председателя на Парламента Давид Сасоли. Той обяви, че Парламентът е готов да работи за бързото одобрение на предложените мерки.


За да спасим нашите страни, трябва да действаме заедно в Европа. Трябва да направим повече. Днес ключовата дума за Европа е солидарност. Никой не трябва да бъде оставен сам и никой не трябва да действа сам.

Давид Сасоли, 

председател на Европейския парламент

Споделяне на цитата: 

“Covid-19 задължава всеки да бъде отговорен и предпазлив. Това е деликатен момент за всички нас. Парламентът ще продължи да работи и да изпълнява задълженията си. Нито един вирус не може да блокира демокрацията", каза г-н Сасоли.

Стратегията на ЕС срещу епидемията


Предложението на Комисията включва мерки за:


  • Гарантиране на необходимите доставки за здравните системи чрез запазване на целостта на единния пазар в ЕС и на веригите на производство и разпространение;
  • Подкрепа на хората, така че техните доходи и работни места да не бъдат засегнати в прекалена степен и да се избегнат постоянни последици от кризата;
  • Подкрепа за фирмите и гарантиране на ликвидността на финансовия сектор, който следва да може да продължи да подкрепя икономиката;
  • Улесняване на страните в ЕС да действат решително по координиран начин, включително чрез облекчаване на правилата за държавна помощ и подкрепа.