Разработване на ваксини и лечения за COVID-19 - действията на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Като част от мерките за овладяване на епидемията от коронавируса Европейският съюз осигурява средства за спешно разработване на ваксини и методи на лечение.

Финансирането на научни проекти за намирането на лечение на COVID-19 е важен елемент от координирания отговор на ЕС на кризата с коронавируса.


Европейският съюз и страните членки работят съвместно за намирането на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19. Разработват се както профилактични ваксини срещу заразяване, така и продукти за лечение. Работи се и за ускоряване на регулаторните процедури, за да може по най-бърз начин да бъдат пуснати на пазара безопасни, ефективни и качествени медицински продукти.


Парламентът обсъди как да се стимулира процесът със заместник-председателя на Комисията Маргаритис Схинас и с хърватското председателство на Съвета в пленарна зала на 14 май. Депутатите похвалиха усилията на ЕС за подпомагане на изследванията, но подчертаха нуждата от широк достъп до лекарства на приемливи цени.

Подкрепа за науката


Европейската комисия е заделила 48,25 млн. евро за 18 изследователски проекта по програмата "Хоризонт 2020", която финансира научна дейност.

В тези проекти участват 151 изследователски екипа от ЕС и извън него. Те работят по:


  • подобряване на подготвеността и реагирането на здравни кризи чрез разработването на по-добри системи за наблюдение и контрол върху разпространението на вируса;
  • бързи диагностични тестове на място, които да позволяват по-бързо и по-прецизно определяне на диагнозата;
  • нови лечения;
  • разработване на нови ваксини.

Изследователските екипи ще споделят резултатите си в опит да ускорят прилагането на практика.


Европейската комисия събираше също така до края на март предложения за изследвания за разработване на лечения и диагностика във връзка с настоящата епидемия, както и за засилване на готовността в бъдеще. Това бе организирано в рамките на Инициативата за иновативни лекарства (IMI), която представлява публично-частно партньорство между ЕС и фармацевтичната индустрия и също получава финансиране чрез “Хоризонт 2020”. Бяха избрани 8 големи проекта и Комисията увеличи своето финансиране на 72 млн. евро от първоначалните 45 млн. евро. Още 45 млн. евро се предоставят от фармацевтичната индустрия..


На 16 март Комисията предложи финансова помощ от 80 млн. евро на CureVac, германска компания за разработване на иновативни ваксини. Целта е да бъде подкрепено производството на ваксина срещу коронавируса, като ЕС чрез "Хоризонт 2020" предоставя гаранция на заем за същата сума, който в момента е в процес на разглеждане от Европейската инвестиционна банка.

Съществуващи проекти


ЕС вече има няколко действащи механизма за финансиране на проекти, свързани със здравни кризи. Сред подкрепените инициативи включват PREPARE – проект за подготовка на болниците в Европа и за подобряване на тяхното разбиране за динамиката на една епидемия, и Европейски архив на вирусите – виртуална колекция от вируси, която предоставя материал на изследователи за помощ при диагностициране.


Финансиране получават и малки и стартиращи предприятия за разработване на иновативни решения, които биха могли да са от полза при епидемии. Например, EpiShuttle е система за изолация и транспортиране на пациенти, а m-TAP е технология за филтриране на въздуха и премахване на вируси.

По време на пленарния дебат на 14 май Маргаритис Схинас заяви, че Комисията подготвя стратегия на ЕС във фармацевтичната област, която да гарантира, че ЕС ще бъде по-устойчив на здравни кризи в бъдеще. Стратегията ще бъде представена по-късно през 2020 г.


Научете какво прави Европейският съюз за борба с кризата с коронавируса и се запознайте с хронологията на мерките.