Как да защитим биоразнообразието: политиката на ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз иска да съхрани застрашените видове и да подобри биоразнообразието в Европа. Прочетете за усилията в тази насока.

Иберийският рис е един от видовете, чиято популация се възстановява през последните години  

През януари 2020 г. Парламентът призова за амбициозна стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2030 г. Депутатите настояха тя да включва конкретни обвързващи цели, включително за опазването на поне 30% от природните зони и заделяне на поне 10% от дългосрочния бюджет за биоразнообразието.


Европейската комисия представи новата стратегия през май 2020 г. Текстът включва целта за опазване на поне 30% от природните зони, както и планове за намаляване наполовина на използването на пестициди. Предвижда се до 2030 г. 25% от селскостопанската продукция да бъде био.


Председателят на парламентарната комисия по околна среда Паскал Канфан (Обнови Европа, Франция) приветства формулираните ангажименти, но посочи, че стратегията трябва да намери израз в законодателство и да бъде реализирана на практика.


Научете повече за значението на биоразнообразието.


Защита на застрашените видове в Европа


Европейският съюз има стратегия за съхраняване на биоразнообразието до 2020 г., която е въведена през 2010 г.:
  • "Натура 2000" е най-голямата мрежа от защитени зони в света, която включва места за почивка и размножаване на редки и застрашени видове

  • Инициативата на ЕС относно опрашителите цели да опази пчелите и другите насекоми, които опрашват растенията. Тя набляга на по-доброто опознаване на причините за намаляването им през последните години. Депутатите в ЕП обаче настояват да бъде направено повече за борба с причините за спада на популациите.

Европейската програма за опазване на природата LIFE допринесе за възстановяването на видове като иберийския рис и белошипата ветрушка в България (вид малък сокол), които бяха близо до пълно изчезване.


Научете повече за застрашените видове в Европа.


Крайна оценка на стратегията до 2020 г. все още не е направена, но междинната оценка, одобрена от Парламента, показва, че е постигнат напредък по опазването на видове и естествени местообитания, защитата и възстановяването на екосистеми и подобряването на условията в моретата.


Има прогрес и в борбата с нашествието на чужди видове. В същото време е под въпрос приносът на селските и горските стопанства за поддържането и увеличаването на биоразнообразието.


Мрежата на "Натура 2000" се е разширила значително през последното десетилетие и сега покрива над 18% от сушата на ЕС.


Между 2008 и 2018 г. мрежата от защитени морски територии в рамките на "Натура 2000" е нараснала повече от 4 пъти до 360 000 кв. км. Регистриран е ръст на популациите на много видове птици и се е подобрило състоянието на много други видове и местообитания.


Успехите обаче не компенсират отрицателните тенденции за загуба на биоразнообразие, свързани с влошаването на естествените местообитания, замърсяването на околната среда, климатичните промени и нашествието на чужди видове. Това изисква още по-големи усилия в бъдеще.


Стратегията за биоразнообразието до 2030 г.


Стратегията за биоразнообразието е важна част от плановете на Комисията на Урсула фон дер Лайен за изграждане на по-устойчива, "зелена" икономика.


През следващите 10 години ЕС ще се съсредоточи върху поддържането на европейска мрежа от защитени зони по суша и вода, възстановяването на екосистеми в лошо състояние и налагането на правно обвързващи цели на страните в ЕС.


Новата стратегия показва и амбициите на ЕС за поемане на водачество за защита на биоразнообразието на световно ниво. Около 1 млн. вида по света са застрашени. Глобалната стратегия за биоразнообразието след 2020 г. трябваше да бъде одобрена на конференция на ООН в Китай през октомври, но тя беше отложена заради коронавируса.


След като стратегията бъде одобрена, Комисията ще започне работа по конкретни законодателни предложения. Те се очакват до 2021 г.