Недостиг на лекарства в ЕС: причини и решения 

 
 

Споделете тази страница: 

Кризата с коронавируса открои растящ проблем в ЕС: липсите на лекарства излагат пациенти на риск. Парламентът предлага насърчаване на производството в Европа.

През април 2020 г. университетски болници предупредиха за опасността от изчерпване на запасите от някои лекарства - анестетици, антибиотици, препарати за отпускане на мускулите и други. Причините бяха намалялото производство, ограниченията за износ от други държави и стремежът към натрупване на резерви по време на здравната криза.


На 14 юли парламентарната комисия по околна среда и обществено здраве прие доклад, призоваващ Европа да си гарантира независимост в здравната област, като осигури снабдяването, възстанови местното производство и подобри координацията в рамките на ЕС.


Какво причинява недостига на лекарства


Между 2000 и 2018 г. недостигът на широко използвани лекарства се е увеличил многократно, показват данни на Европейската комисия. Над половината от продуктите, за които има липси, са лекарства за лечение на ракови заболявания, инфекции и смущения на нервната система (епилепсия и Паркинсон).


Съществуват редица причини за проблема. Част от тях са свързани с производството, с неочаквани пикове в търсенето вследствие на епидемии или природни бедствия, но също така и поради различията в цените, които се определят на национално ниво и които могат да направят продажбата в една страна далеч по-изгодна от продажбата в друга.


Европейският съюз все повече зависи от вноса на активни вещества, химически суровини и лекарства от външни страни, основно Индия и Китай.

Геополитическото измерение на недостига на лекарства 
 • 80% от активните фармацевтични съставки идват от Индия и Китай 
 • 40% от готовите лекарства, които се продават в Европа, се произвеждат в Китай и Индия 
 • Китай и Индия произвеждат 60% от лекарството парацетамол в света, 90% от лекарството пеницилин и 50% от лекарството ибупрофен 

Предложението на Парламента


Докладът на комисията по обществено здраве посочва три приоритетни области:


 • Възстановяване на независимостта на ЕС в осигуряването на медицински лекарства и оборудване
 • Засилване на координацията в рамките на ЕС, допълване на националните мерки за гарантиране на достъпни и качествени здравни услуги
 • По-тясно сътрудничество между страните в ЕС

Депутатите приветстват новата здравна програма “ЕС в подкрепа на здравето”, която си поставя за задача да направи лекарствата и медицинското оборудване по-достъпни. Те призовават за мерки на европейско ниво срещу недостига и за разработване на иновативни и координирани стратегии, включително общи поръчки на лекарства.


Докладът препоръчва:


 • идентифициране на места за развитие на производство в ЕС с поставяне на акцент върху снабдяването с основни и стратегически лекарства
 • финансови стимули за преместване на производството в Европа
 • създаване на резерв на ЕС на лекарства от стратегическо значение
 • обмен на добри практики при управлението на запаси
 • използване на цифрови решения за споделяне на информация относно липси
 • улесняване на пренасянето на лекарства между страните в ЕС
 • подкрепа на инвестициите и изследванията.

През 2017 г. Парламентът поиска по-голяма прозрачност на разходите за разработване на лекарства, получените държавни субсидии и пазарните разходи с цел осигуряване на по-достъпни цени на лекарствата.


Европейската комисия публикува през април 2020 г. препоръки за борба с недостига на лекарства във връзка с COVID-19. Тя призова за премахване на забраните за износ, избягване на трупането на запаси, засилване и реорганизация на производството, преразпределяне на наличностите по болници, оптимизиране на продажбите в аптеки и търсене на алтернативни лекарства.


Фармацевтична стратегия на ЕС


Текстът приканва Комисията да обърне внимание на проблема с наличието на лекарства и зависимостта от внос в следващата фармацевтична стратегия на ЕС. Тя се очаква да предложи решения за подобряване на достъпа до лекарства, засилване на иновациите в индустрията, запълване на празнини на пазара (например, за разработване на нови антимикробни препарати) и за намаляване на пряката зависимост от суровини от външни страни.


Следващи стъпки


Докладът за недостига на лекарства се очаква да бъде гласуван на пленарно заседание през септември.