COVID-19: Парламентът настоява за целенасочена подкрепа за културата 

 
 

Споделете тази страница: 

Европа трябва да окаже подкрепа на културата по време на кризата с коронавируса, заявиха депутатите в резолюция на 17 септември.

Целенасочена подкрепа за културата


Пандемията от COVID-19 доведе до затварянето на кина, театри, музеи, концертни зали и фестивали в целия ЕС. Макар че някои вече отвориха, продължаващите мерки за безопасност пречат за функционирането им на пълен капацитет.


Парламентът призовава за бърза и директна подкрепа за културния сектор. В резолюция, одобрена на 17 септември след пленарен дебат на 10 юли, депутатите подчертават, че финансовата помощ следва да дойде както от националните бюджети, така и от европейски средства.


Резолюцията изразява загриженост, че в плана за възстановяване на ЕС от кризата не са заделени конкретни средства за културния сектор. Затова Парламентът призовава поне 2% от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, който е част от плана за възстановяване, да бъдат заделени за сектора на културата и творчеството.


Депутатите също подчертават ключовата роля на програмата „Творческа Европа“ и призовават за удвояване на финансирането ѝ. През юни парламентарната комисия по култура и образование отправи критики за намалените средства за образование и култура в измененото предложение на Комисията за бюджета на ЕС.


Депутатите искат също така от Комисията да предложи нови начини за намаляване на отражението на кризата върху сектора.


Научете какво прави ЕС, за да подпомогне икономическото възстановяване на Европа от пандемията от коронавируса.


Културата в Европа


Културата е не само важен елемент от ежедневието на европейците, но и има съществен принос за икономиката - по данни на Евростат в сектора на културата и творчеството в 27-те страни от ЕС работят 7,4 млн. души, или около 3,7% от всички заети. Културата също така помага за развитието на туризма - често пътуванията са свързани с посещения на паметници на културата или на събития.


Секторът се състои предимно от самонаети лица и малки предприятия, чиито доходи зависят в голяма степен от публични субсидии, частни спонсори, приходи от публика и от авторски права. Това го прави особено уязвим по време на криза.


През цялата криза с коронавируса Парламентът последователно призовава за подкрепа на културния сектор.