Новото предложение за миграцията посрещнато със смесени реакции от депутатите 

 
 

Споделете тази страница: 

Предложеният от Комисията Пакт за предоставяне на убежище и миграция повдигна много въпроси при първото му обсъждане в Парламента на 24 септември.

Пожарът в бежанския лагер на гръцкия остров Лесбос постави отново на преден план условията за мигранти в ЕС ©Στράτος Μπριλάκης/Adobe Stock  

Членовете на парламентарната комисия по граждански свободи разискваха новия план един ден след официалното му представяне от Европейската комисия. Предложението цели да подобри настоящите процедури и да гарантира споделена отговорност и солидарност между страните в ЕС. Депутатите обаче изразиха съмнения дали то ще доведе до реална промяна в европейската политика към миграцията.


По време на дебата със заместник-председателя на Европейската комисия Маргаритис Схинас и с комисаря за вътрешните работи Илва Йохансон бе потърсена повече информация за това как пактът ще бъде прилаган на практика и как ще се гарантира изпълнението на задълженията по него. Някои депутати смятаха, че инициативата е положителна стъпка за облекчаване на страните на предна линия, а други я описаха като единствен път напред.


В същото време обаче бяха повдигнати въпроси дали новите правила ще намалят риска от хуманитарни бедствия като пожара в бежанския лагер на остров Лесбос и дали новите процедури за събиране на информация от мигрантите на границите зачитат основните права. Няколко депутати изразиха съжаление, че остава в сила основният принцип на регламента от Дъблин, поставящ отговорността за мигрантите на страната, през която те влизат в ЕС.


Новото предложение на Комисията не налага на страните квоти за приемане на мигранти, което беше един от спорните елементи в предишното предложение. Страните в ЕС ще могат да избират между приемането на мигранти на своя територия и организиране на връщането на нередовни мигранти от друга страна в ЕС към страната, от която те идват.


Някои депутати казаха, че наличието на избор може да подтикне много държави в ЕС да изберат организирането на репатрирания и повдигнаха въпроси как изпълнението на ангажиментите ще бъде следено и как ще се сътрудничи със страните извън ЕС. Изказали се в дебата в парламентарната комисия поискаха да се запази принципът, че всички страни са длъжни да приемат преместени от страните на предна линия мигранти, а други се обявиха за по-твърд подход към тези, които пристигат без основателни причини.


Прочетете за отговора на ЕС на предизвикателствата, свързани с миграцията.


Основните елементи в предложението на Комисията за миграцията


 • По-ефикасни и бързи процедури:
  • При влизането - идентифициране, медицински преглед и проверка за сигурност, вземане на пръстови отпечатъци и въвеждането им в базата данни Евродак.
  • Бърза процедура за разглеждане на исканията на тези, които имат малки шансове да получат убежище
  • Независим механизъм за наблюдение за спазването на основните права
 • Държавите ще имат възможност да избират как да покажат солидарност
  • Държавите ще могат да приемат търсещи убежище на своя територия (преместване на мигранти), да поемат отговорност за връщането на мигранти, чиито искания са отхвърлени или, в отделни случаи, да осигуряват оперативна подкрепа.
  • Държавите ще бъдат правно задължени да дават принос, който ще бъде изчисляван въз основа на техния брутен вътрешен продукт и население. Приносът ще зависи от нуждите и от това дали се провеждат морски операции за спасяване, дали е налице миграционен натиск или остра криза.
 • Обща система на ЕС за връщане на мигранти
  • Сътрудничество с външни страни за решаване на общи предизвикателства като трафика на мигранти и изграждане на пътища за легална миграция
  • По-ефикасна правна рамка
  • По-голяма роля за Европейската агенция за гранична и брегова охрана
  • Назначаване на координатор на ЕС за връщанията на мигранти
 • План за действия за интеграция и приобщаване на мигранти за 2021-2024 г.
 • Нов регламент за предоставянето на убежище и управлението на миграцията, заменящ регламента от Дъблин.

Научете повече за подхода към миграцията през предишния законодателен мандат на Парламента.


Следващи стъпки


Парламентът и Съветът ще трябва да разгледат и да постигнат съгласие по законодателното предложение за миграционната политика на ЕС.


Прочетете повече относно миграцията: