Хронология: напредъкът в ЕС в борбата за права на жените 

 
 

Споделете тази страница: 

Макар че пандемията поставя нови предизвикателства, Европа е извървяла дълъг път относно правата на жените. Вижте някои от важните моменти в нашето видео.

Равенството на половете е основна европейска ценност и ЕС работи за премахване на различията в третирането на жените и мъжете. Кризата с COVID-19 носи нови проблеми, тъй като в много отношения жените са по-засегнати - те съставляват например мнозинството от работещите в сектори като здравеопазване, лични грижи и продажби.


Запознайте се с данните за отражението на COVID-19 върху жените.

Парламентът е приел множество актове и резолюции с препоръки за подобряване на равенството на половете. Някои от тях са:
Възстановяването и жените


Парламентът настоява Европейската комисия и страните в ЕС да заделят средства, за да помогнат на жените да преодолеят последиците от пандемията, особено по отношение на заетостта, насилието и здравноосигурителните права.


Депутатите искат също така равенството на половете да бъде един от важните въпроси за разисквания в рамките на предстоящата Конференция за бъдещето на Европа.

Не само че жените могат да превъзмогнат всякакви кризи, но те са и в челните редици в политиката в бъдеще. Да направим 21-ви век века на жените!

Евелин Регнер, 

председател на парламентарната комисия по равенството на половете

Споделяне на цитата: 

На 8 март Парламентът ще отбележи Международния ден на жената по време на пленарната си сесия. Преди това, на 4 март, парламентарната комисия по равенството на половете организира конференция на тема: „Силни сме: Жените начело на борбата с COVID-19“.


Гледайте събитието на 4 март онлайн от 10 часа българско време.