Цифрова трансформация: политиката на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Научете как ЕС допринася за навлизането на цифровите технологии в Европа и осигуряването на ползи от тях за хората, фирмите и околната среда.

Цифровата трансформация е сред главните приоритети на ЕС. Европейският парламент помага за определянето на политиките, които целят да засилят капацитета на Европа в дигиталната област, да увеличат възможностите пред бизнеса, да развият уменията на хората, да подпомогнат зеления преход и да подобрят обществените услуги, като през цялото време гарантират зачитане на основните права и ценности.


Парламентът подготвя доклад за изграждането на цифровото бъдеще на Европа, в който акцентът е върху използването на възможностите на единния цифров пазар и развитие на технологиите с изкуствен интелект.

Какво представлява цифровата трансформация? 
  • Цифровата трансформация е интеграцията на цифровите технологии от компаниите и отражението на технологиите върху обществото 
  • Цифровите платформи, Интернет на нещата, компютърните услуги в облак и изкуственият интелект са някои от водещите технологии. 
  • Тези технологии променят множество сектори на икономиката - енергетика, транспорт, селско стопанство и производство на храни, телекомуникации, финансови услуги, фабрично производство, здравеопазване, а също така преобразуват начина на живот на хората 
  • Технологиите правят възможни оптимизацията на производството, намаляването на емисиите и отпадъците, предлагането на нови услуги и продукти и засилване на конкурентните предимства на компаниите. 

Финансиране на цифровата трансформация


Кризата с COVID-19 изисква дългосрочен отговор и цифровите решения предлагат важни предимства за възстановяването на Европа и утвърждаване на конкурентната ѝ позиция в глобалната икономика.


Планът на ЕС за възстановяване заделя 20% от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост на стойност 672,5 млрд. евро за цифровия преход. Програми като „Хоризонт Европа“ за изследвания и иновации и Механизма за свързване на Европа за инфраструктура инвестират значителни суми за проекти в дигиталната област.

Програмата „Цифрова Европа“


Политиката на ЕС е целите в дигиталната област да бъдат включвани във всички европейски програми. В същото време програмата „Цифрова Европа“ е първият финансов инструмент, насочен специално към развитието на цифровите технологии за нуждите на хората и бизнеса.


Програмата, която Парламентът одобри на пленарната си сесия през април 2021 г., има бюджет от близо 7,6 млрд. евро и ще инвестира в пет области: суперкомпютри (2,2 млрд. евро), изкуствен интелект (2,1 млрд. евро), електронна сигурност (1,6 млрд. евро), развитието на цифровите умения (577 млн. евро) и широко прилагане на технологиите в икономиката и обществото (1,1 млрд. евро).

Безопасност и онлайн платформи


Онлайн платформите са значима част от икономиката и ежедневието - те са важни комуникационни канали и откриват нови перспективи пред бизнеса. В същото време обаче те поставят предизвикателства. Европейският съюз работи по правила за цифровите услуги, които да насърчат иновациите и конкуренцията и да засилят сигурността, да противодействат на незаконното съдържание и да защитят свободата на изразяване, медиите и демокрацията.


Прочетете как и защо ЕС иска да регулира онлайн платформите.


През април 2021 г. Парламентът прие мерки за предотвратяване на разпространението онлайн на съдържание, подтикващо към тероризъм. Депутатите разискват и правила за нов европейски център за киберсигурност.

Изкуствен интелект и стратегия за данните


По-добро здравеопазване, по-безопасни автомобили и индивидуализирани услуги са някои от ползите, които обещава изкуственият интелект. Технологиите ще имат силно влияние и върху много сектори на икономиката - например, машинно производство, земеделие и туризъм.


Депутатите искат да изградят правна рамка, която да гарантира надеждността на изкуствения интелект, да въведат етични стандарти, да подкрепят развитието на сектора и да окажат влияние върху определянето на световни норми. Европейската комисия представи своето предложение за законодателство за изкуствения интелект на 21 април 2021 г.


Прочетете какво иска Европейският парламент от новите правила за изкуствения интелект.


Успехът в развитието на тези технологии е свързан и с използването на масивите от данни в дигиталната област. Парламентът призовава за развитието на инфраструктура за данните на европейска почва и правила, които да утвърдят доверието на хората.


Научете за идеите на Парламента за Европейската стратегия за данните.

Цифрови умения и образование


Пандемията прави уменията за боравене с цифровите технологии ключови за работата и общуването на хората, но в същото време подчертава нуждата от засилване на обучението в тази насока. Към момента 42% от хората в ЕС нямат основни цифрови умения. Парламентът се обявява за европейски план за развитие на уменията, за да могат всички да се възползват от напредъка в технологиите.

42%  ; от гражданите на ЕС нямат основни цифрови умения

Споделяне на цитата: 

Справедливо облагане на цифровата икономика

Повечето правила за данъчното облагане са наложени далече преди появата на цифровата икономика. За да се гарантира, че цифровите компании плащат справедлив размер данъци, Европейският парламент призовава за договаряне на минимална данъчна ставка на световно ниво и за правила, които ще позволят облагането да става там, където се създава стойността, а не където данъците са най-ниски.

Прочетете още по свързани теми: