ЕС трябва да работи срещу липсите и поскъпването на лекарства 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът настоява новата фармацевтична стратегия на ЕС да постави ударение върху широкия и равноправен достъп до лекарства на разумни цени.

Производството на лекарства в ЕС трябва да се засили, подчертава Парламентът  

На пленарната сесия през ноември Парламентът отправи препоръки за актуализирането на европейските регулации по отношение на лекарствата.

Основните акценти са върху преодоляването на недостига на лекарства, стимулиране на производството в рамките на ЕС и намаляване на екологичните последици от процеса на производство и доставка.

Прочетете за мерките на ЕС за подобряване на общественото здравеопазване.

Достъп до лекарства


Първите месеци от пандемията от COVID-19 още веднъж показаха, че липсите на лекарства и медицинско оборудване затрудняват работата в системите на здравеопазване и поставят под заплаха живота на пациентите.

Парламентът иска Комисията да предложи дълготрайни решения, които са насочени към причините за липсите и които осигуряват достъп до безопасни продукти на разумни цени. Една от идеите е да се улесни навременното навлизане на пазара на генерични лекарства.

Докладът посочва, че през 2019 г. Европейската агенция по лекарствата е одобрила 103 лекарства за редки болести, но само половината от тях са достигнали пазара, и то със закъснение от средно две години. Такива продукти могат да допринесат за значително подобряване на живота на хората, страдащи от редки болести, но не са особено атрактивни за фармацевтичните компании, защото пазарът е малък.

Текстът предлага създаването на фонд на ЕС за договаряне и закупуване на подобни продукти, известни като „лекарства сираци“, както и други нови персонализирани лекарства, за да се гарантира равноправен достъп до лекарства и лечения в различните страни членки.

Научете за причините за недостига на лекарства и какви решения предлага Парламентът.

Развитие на фармацевтичната индустрия


Парламентът подчертава, че производството на лекарства в ЕС трябва да се засили, а веригите на доставки трябва да станат по-устойчиви на смущения и кризи. Европа трябва да развива капацитета си за устойчиво производство на активни съставки, суровини и лекарства, за да намали зависимостта си от външни източници.


Депутатите също така искат индустрията да се грижи по-добре за планетата и да се намалят емисиите и замърсяването, свързани с производството, доставката и потреблението на лекарства. Освен това трябва да се увеличи прозрачността на цените и на публичното финансиране за изследователска дейност в сектора.

Депутатите препоръчват кампании за привличане на вниманието към проблема с намаляващата ефективност на антибиотиците. Те също така призовават за пълно прилагане на приетите правила за клиничните изпитвания, за да се улесни координираното провеждане на големи изпитвания в ЕС.