Какво прави ЕС, за да защити правата на децата 

 
 

Споделете тази страница: 

Научете за стъпките, които предприемат ЕС и Европейският парламент, за да защитят правата на децата и да им осигурят благоприятна среда за развитие.

Правата на децата са важна тема за Европейския съюз  

Ангажиментът на ЕС към правата на децата


Защитата и насърчаването на правата на децата е важна цел за ЕС и Европейския парламент. Тя е залегнала в член 3 на Договора за Европейски съюз и в Хартата на ЕС за основните права.

Парламентът работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, агенциите на ЕС, Съвета на Европа и национални агенции за опазване и гарантиране на правата на децата в европейското законодателство.

В Парламента е определен координатор по правата на децата, който действа като централна точка за контакт и следи за включването на темата в европейските политики и законодателство.

В стратегията за правата на децата за 2021-2024 г. ЕС насочва усилията си към борба с бедността, социалното изключване, дискриминацията и всякакви форми на тормоз.

ЕС е приел Европейска гаранция за децата, която иска да осигури на всички деца в ЕС, особено на онези, които са заплашени от бедност, достъп до здравеопазване и образование. Всички страни членки са определили свои координатори за гаранцията за децата, които отговарят да представят националните планове за действия до 2030 г.

Мерки срещу принудителния труд на деца


Част от усилията на ЕС за слагане на край на оказването на принудителен труд по света са свързани и с преустановяването на принудителния труд от деца.

През октомври 2023 г. депутатите приеха позицията си относно забрана на продажбата в ЕС на продукти, произведени с използването на принудителен труд.

Законодателството предвижда рамка за разследване дали компании използват принудителен труд и ако това се докаже, техните продукти ще бъдат спрени на границите на ЕС, а онези, които вече са достигнали европейския пазар, ще бъдат изтеглени.

По-безопасен интернет


Децата използват все повече интернет и мобилни телефони. Това отваря нови възможности за учене и социални контакти, но е свързано и с рискове като кибертормоз, сблъскване с неподходящо за възрастта съдържание и дезинформация.

Европейската комисия представи през май 2022 г. актуализирана стратегия за по-безопасен и по-добър интернет за децата и за младите хора.

Предотвратяване на сексуалния тормоз на деца онлайн


Парламентът подготвя позицията си по правила, които имат за задача да предотвратят и да спрат сексуалния тормоз на деца онлайн, като в същото време защитават правото на личен живот на потребителите.

Правилата ще задължат доставчиците на хостинг и чат услуги да правят оценка на риска от злоупотреби с техните услуги и да предприемат ефективни мерки за ограничаване на рисковете. Едновременно с това целта е да се избегне прибягването към масово следене.

Борба с трафика на хора


Децата са по-уязвими в сравнение с възрастните хора на риска да станат жертви на трафик на хора, особено в резултат от фактори като бедност, насилие и дискриминация.

Европейската комисия предложи укрепване на вече съществуващите правила за борба с трафика на хора. Парламентът постигна съгласие по позицията си през октомври 2023 г., като предложи допълнителни стъпки за защита на жертвите. Това ще бъде основа за преговори със страните от ЕС по окончателния законодателен текст.

Войната в Украйна подчерта необходимостта от повече действия за защита на децата във военни зони. През април 2022 г. Парламентът призова в резолюция за по-голяма защита на децата, бягащи от войната в Украйна. Според депутатите идентификацията и регистрацията са сред ключовите мерки, за да не станат децата жертви на трафик, незаконно осиновяване или други видове злоупотреба.

Безопасност на детските играчки


Европейският съюз обръща внимание и на правата на децата като потребители. Играчките например трябва да отговарят на критерии за безопасност, за да могат да бъдат продавани в ЕС.

Парламентът настоява за промени в Директивата за безопасност на детските играчки с аргумента, че тя не отразява най-новите научни открития за възможни вредни химикали.

През юли 2023 г. Комисията публикува предложение за актуализации на правилата, съобразявайки се с технологичното развитие и неизвестните досега проблеми относно безопасността. Предложението поставя по-строги изисквания за химични вещества, които могат да причинят или насърчат развитието на рак, генетични мутации и/или да увредят репродуктивните функции. Тежките метали и алергенните аромати ще бъдат забранени.

Видео игри


Депутатите приеха доклад през януари 2023 г., призоваващ за по-добра защита на потребителите, главно деца, които играят на онлайн видеоигри.

Парламентът призова за разработване на инструменти за по-строг родителски контрол, регулации на покупките вътре в игрите и на продажбата на виртуални предмети в замяна на истински пари.

Предвид потенциалния риск от видеоигрите за психичното здраве депутатите предупреждават да не се създадат игри, които могат да доведат до пристрастяване, изолация и кибертормоз.

Прочетете повече за начините, по които Европейският парламент иска да защити играещите на онлайн игри.

Навици за здравословно хранене в училище


ЕС подкрепя програма, която има за цел да предлага пресни плодове, зеленчуци и мляко на милиони деца в различни училища, детски ясли и гимназии. Проектът е в сила от 2017 г.

През май 2023 г. Парламентът призова за повече средства за програмата, по-малко бюрократични изисквания, по-дълги договори за училищата и по-опростени процедури за възлагане на обществени поръчки. Депутатите също така предложиха страните в ЕС да инвестират част от заделените пари по схемата в предлагането на уроци по полезно хранене.