Всеки шести жител на планетата няма достъп до чиста питейна вода  

 
 

Споделете тази страница: 

©GETTY  

Достъпът до чиста вода за пиене е основно право на човека, но то не е гарантирано в много части на света. Замърсената вода се смята за причинител на 1,5 милиона смъртни случаи всяка година. 2,5 милиарда души живеят без елементарни санитарни условия, а един на всеки шест души в света няма достъп до чиста питейна вода. Темата беше в центъра на заседанието на Съвместната парламентарна асамблея ЕС-АКТБ (тя включва евродепутати и депутати от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн) в Будапеща.


Участниците в асамблеята настояха за всеобхватни мерки за облекчаване на ситуацията, включително подобряване на санитарните условия, опазване на тропическите гори и наказания за замърсителите на водите.


Подобряване на санитарните съоръжения


В развиващите се страни 70% от промишлените отпадъци се изхвърлят необработени във водите, което е причина за замърсяване и на използваемата вода. Замърсяването е причинено главно от индустрията, селското стопанство и канализацията. Резултатът от това е драматичен: според статистиката на ООН, на всеки 20 секунди едно дете умира в резултат на лоша хигиена.


"Добрата санитарна инфраструктура е най-важната предпоставка за здравето", подчерта съдокладчикът по темата в Съвместната парламентарна асамблея  Christa Klass (ЕНП, Германия).


Но инвестициите в инфраструктура и  в отвеждане на отпадъчните води е скъпо, много страни от АКТБ не разполагат с финансови средства за това. От друга страна, нарастващата урбанизация в тези страни налага спешно да се направят инвестиции за доставка на чиста вода и за обработване на отпадъците.


Съвместната асамблея призовава за:

Заседание на съвместната асамблея  

• повече сондажи в населените места с растящо население

• иновативни решения, като например таблетки хлор за борба с епидемиите като например холерата, които са свързани със замърсената вода

• държавите-членки и страните от АКТБ следва да предприемат мерки, за да не позволят на промишлеността, обезлесяването, минно дело, производство на химически материали и използването на пестициди да окажат влияние върху качеството на водите. Принципът тук трябва да е "замърсителят плаща".


Екологичните стандарти трябва да се спазват


Една от целите на хилядолетието за развитие  е да се намали наполовина броят на хората без достъп до чиста вода до 2015 година.

По думите на евродепутатката Fiona Hall (АЛДЕ, Великобритания): "ние трябва да бъдем последователни в нашите политики. От една страна ние се подписваме под целите на хилядолетието за развитие, от друга страна - не пречим на европейски минни компании да замърсяват водата, защото не настояваме те да спазват съответните стандарти в чужбина. "


Съдокладчикът по темата за водите Bobbo Hamatoukour (Камерун) обърна внимание на защитата на климата и горите "Ако не обърнем внимание на глобалното затопляне, няма да имаме вода. Трябва също така да запазим горите, които предпазват водните източници".


През 2004 година бе създаден финансов механизъм на ЕС-АКТБ за осигуряване на вода и канализация за бедните и за подобряване на управлението на водните ресурси в страните от АКТБ. Той получи  200 милиона евро по линия на 10-ия Европейски фонд за развитие (2008-2013 г.).