Правилата на ЕС за даване на убежище: реформата на системата от Дъблин 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Напливът на мигранти и на хора, търсещи убежище в Европа през последните години, показва нуждата от по-справедлива и ефективна политика за даване на убежище.

Научете за предложенията на Парламента за промени в системата за даване на убежище в ЕС  

След резкия ръст на миграционните потоци през 2015 и 2016 г. броят на хората, търсещи път към Европа, намаля. Поради своето географско положение и стабилност обаче Европа ще остане желана дестинация за онези, които бягат от международни или местни конфликти, от проблеми, свързани с климата, или от бедността.

Затова Европа трябва да бъде подготвена да посреща мигранти в бъдеще и да има система за справедливо разпределение на отговорността между всички страни в ЕС. Това налага промени в европейските правила за даване на убежище и особено в системата от Дъблин.Деца от общността рохингия в разрастващ се бежански лагер в Бангладеш близо до границата с Мианмар © UNHCR/Andrew McConnell  

Правилата от Дъблин и бъдещите промени


Регламентът от Дъблин е в основата на системата на ЕС за даване на убежище и определя коя страна отговаря за разглеждането на искания за международна закрила. През ноември 2017 г. Парламентът прие позиция за преговори със страните членки за преразглеждане на правилата. Предложението на Парламента е, че:


  • страната от ЕС, в която пристига търсещият убежище, не трябва да бъде автоматично отговорна за разглеждането на искането за убежище;
  • търсещи убежище, които имат реална връзка с определена страна от ЕС, трябва да бъдат прехвърлени в съответната страна;
  • търсещите убежище, които нямат реална връзка с която и да е страна от ЕС, ще трябва да бъдат поделени справедливо между страните членки. Страни, които отказват да участват в разпределението, могат да загубят европейски средства;
  • мерките за сигурност ще трябва да се засилят и всички търсещи убежище ще трябва да бъдат регистрирани при пристигане, а техните отпечатъци ще трябва да бъдат взети и сверени в съответните бази данни
  • защитата на децата ще трябва да бъде засилена, а процедурите за обединяване на семейства - ускорени.

Въпреки че Парламентът е готов от края на 2017 г. да започне преговори по темата, правителствата на страните членки не са съумели да достигнат позиция по предложенията. Научете повече за формулираните от Парламента идеи от нашата инфографика.

13,6 милиона души  ; по света са били приндудени да напуснат домовете си през 2018 г.

Споделяне на цитата: 

По данни на Агенцията на ООН за бежанците през 2018 г. 13,6 млн. души по света са били принудени да напуснат домовете си заради преследване, конфликти или насилие. Общият брой на хората, които са напуснали домовете си, е достигнал ново най-високо ниво от 70,8 милиона души. Около 84% от тези хора са получили подслон от развиващи се страни.


Прочетете за работата на Парламента за подобряване на европейската система за даване на убежище.