Как ЕС се защитава срещу икономическа принуда от други страни 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Нов инструмент на ЕС ще помага за противодействието на икономически заплахи и нечестни търговски практики от външни страни.

Защо ЕС се нуждае от нов инструмент за справяне с търговски конфликти


Участието в световната търговия увеличава благосъстоянието и създава работни места, като отваря нови възможности за бизнес.

Но и обратното е вярно - понякога външни страни ограничават възможностите за търговия или прибягват към заплахи в търговската област, за да осигурят нечестни предимства на своите компании на световния пазар.

Тъй като такива практики стават по-чести и водят до загуби за ЕС, той се нуждае от нови инструменти за противодействие.

Прочетете повече за инструментите на ЕС за защита в търговската област.

Натискът на Китай спрямо Литва


Инструментът на ЕС срещу икономическата принуда цели да помогне на ЕС срещу страни, които ограничават търговията с цел да окажат натиск за промяна на определени политики.

Пример в това отношение са търговските рестрикции, които Китай наложи на Литва, след като правителството на страната обяви, че иска да задълбочи търговските си отношения с Тайван през юни 2021 г.

Няколко месеца след изявлението литовските компании започнаха да сигнализират за проблеми с подновяването или сключването на договори с китайски фирми. Те имаха трудности и с преминаването на стоки през митнически контрол.

Европейският парламент осъди икономическия натиск на Китай спрямо Литва в няколко резолюции.

Какви мерки може да вземе ЕС за решаване на търговски спорове


Европейският съюз има на разположение различни инструменти срещу дъмпинга на стоки. ЕС може да наложи глоби на други страни, които внасят в Европа на дъмпингови цени. Глобата приема формата на анти-дъмпингови мита, с които се облагат съответните продукти.

ЕС също така е част от Световната търговска организация, която помага за разрешаване на спорове между членове. Процедурите обаче отнемат много време и не покриват всички възможни форми на нарушения.

Как ще функционира инструментът срещу икономическа принуда


Целта на новия инструмент е да действа като възпиращо средство и да стимулира решаването на потенциални спорове чрез преговори.

В крайни случаи обаче той може да се използва за приемането на редица мерки срещу страни извън ЕС, включително в областите на търговията, инвестициите и финансирането.

Приемане на законодателството


Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение по окончателния текст на законодателството през юни 2023 г., след което Парламентът прие текста на пленарната сесия в началото на октомври.

Прочетете повече по теми, свързани с международната търговия: