Ръководството на Европейския парламент в началото на мандат 2019-2024 г.  
Новият председател, заместник-председатели и квестори на Парламента 

Въпроси на ЕС 
 

Научете кои депутати бяха избрани на ключови позиции в Парламента в началото на мандата 2019-2024 г.

Статии 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:)