Пресслужба 

Изберете 

Пленарна сесия 
ENVI 
 

Предстоящата нова стратегия за устойчива политика в областта на химикалите трябва да защитава по-добре здравето и околната среда, казва Парламентът в резолюция, приета в петък.

Пленарна сесия 
ECON 
 

Взаимносвързани регистри на действителните собственици, превантивна политика за съставяне на черен списък и ефективни санкции са сред предложените инструменти от евродепутатите

Пленарна сесия 
ITRE 
 

Европейската комисия трябва да актуализира насоките си за определянето на приоритетни енергийни проекти, така че да съответстват на политика й в областта на климата, настоява Парламентът.

Пленарна сесия 
EMPL 
 

Евродепутатите искат социалното приобщаване и благосъстоянието на хората да бъдат в основата на икономическите политики на ЕС, гарантирайки, че социалните, екологичните и икономическите цели

Пленарна сесия 
ITRE 
 

Тъй като енергията от възобновяеми енергийни източници заема все по-голям дял в европейския енергиен микс, евродепутатите предлагат различни решения за съхранение на енергията,

Пленарна сесия 
 

Friday, 10 July

Пленарна сесия 
ENVI 
 

В дебат относно бъдещата стратегия на ЕС за обществено здраве евродепутатите заявиха, че COVID-19 е показал, че ЕС се нуждае от по-силни инструменти за справяне с извънредните

       
 

Акредитация на медиите 

Журналистите, фотографите и аудиовизуалните екипи трябва да подадат заявление за акредитация и/или специална акредитация за аудиовизуални медии, за да имат достъп и да могат да работят в сградите на Парламента.

Често задавани въпроси 

Как работят членовете на Европейския парламент, колко получават и кои техни разходи се покриват? В този раздел могат да бъдат намерени отговорите на тези и други често задавани въпроси за методите на работа и организация на Европейския парламент.

Свържете се с нас 

Пресслужбата на Европейския парламент разполага с екип от служители за връзки с пресата, чиято задача е да подпомагат журналистите и да им предоставят информация относно работата и решенията на комисиите и на пленарните заседания