Пресслужба 

Изберете 

Пленарна сесия 
EMPL 
 

Парламентът призовава за закон на ЕС, който предоставя на работниците правото да изключват цифровите си служебни устройства, без да се сблъскват с отрицателни последици.

Пленарна сесия 
EMPL 
 

Евродепутатите призовават ЕС да признае достъпа до достойни жилища на достъпни цени като приложимо основно право на човека и да настоява за мерки за премахване на бездомността.

Пленарна сесия 
FEMM 
 

Евродепутатите обсъдиха въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените и предложиха мерки за защита на правата им и насърчаване на равенството между половете по време и след кризата.

Пленарна сесия 
FEMM 
 

Парламентът приветства положителните мерки, включени в новата Стратегия на ЕС за равенство между половете, но призовава за допълнителни действия и конкретни и обвързващи цели.

Пленарна сесия 
 

Thursday, 21 January

Пленарна сесия 
AFET 
 

Евродепутатите приветстват встъпването в длъжност на Джо Байдън като възможност за Европа за укрепване на връзките между ЕС и САЩ и справяне с общите предизвикателства и заплахи за

Допълнителна информация 

Седмична програма:Предстоящи събития 

Януари 2021 
Изберете ден  
 1.  
  Пленарна сесия  
  Брюксел 
 2.  
  Пленарна сесия  
  Брюксел 
 3.  
  Пленарна сесия  
  Брюксел 
 4.  
  Пленарна сесия  
  Брюксел 
 5.  
  Пленарна сесия  
  Брюксел 
 6.  
  Пленарна сесия  
  Брюксел 
 7. Дневен ред на председателя на ЕП  

       
 

Акредитация на медиите 

Журналистите, фотографите и аудиовизуалните екипи трябва да подадат заявление за акредитация и/или специална акредитация за аудиовизуални медии, за да имат достъп и да могат да работят в сградите на Парламента.

Често задавани въпроси 

Как работят членовете на Европейския парламент, колко получават и кои техни разходи се покриват? В този раздел могат да бъдат намерени отговорите на тези и други често задавани въпроси за методите на работа и организация на Европейския парламент.

Свържете се с нас 

Пресслужбата на Европейския парламент разполага с екип от служители за връзки с пресата, чиято задача е да подпомагат журналистите и да им предоставят информация относно работата и решенията на комисиите и на пленарните заседания