Пресслужба 

Изберете 

AFET 
AGRI 
CULT 
DEVE 
ECON 
EMPL 
ENVI 
FEMM 
IMCO 
INTA 
ITRE 
PECH 
REGI 
TRAN 
 

Ministers are outlining the priorities of the Czech Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

Допълнителна информация 

Седмична програма:Предстоящи събития 

Август 2022 
Изберете ден  
       
 

Акредитация на медиите 

Журналистите, фотографите и аудиовизуалните екипи трябва да подадат заявление за акредитация и/или специална акредитация за аудиовизуални медии, за да имат достъп и да могат да работят в сградите на Парламента.

Често задавани въпроси 

Как работят членовете на Европейския парламент, колко получават и кои техни разходи се покриват? В този раздел могат да бъдат намерени отговорите на тези и други често задавани въпроси за методите на работа и организация на Европейския парламент.

Свържете се с нас 

Пресслужбата на Европейския парламент разполага с екип от служители за връзки с пресата, чиято задача е да подпомагат журналистите и да им предоставят информация относно работата и решенията на комисиите и на пленарните заседания