Пресслужба 

Изберете 

Пленарна сесия 
 

Thursday, 16 March

Пленарна сесия 
EMPL 
 

Евродепутатите искат да се справят с настоящата криза с разходите за живот с нов закон за модернизиране и укрепване на националните схеми за минимален доход в страните от ЕС.

Пленарна сесия 
 

Wednesday, 15 March

Пленарна сесия 
ENVI 
 

Новият Регламент за разпределяне на усилията намалява разрешеното максимално ниво на емисиите на парникови газове в държавите членки от транспорта, сградите и селското стопанство до 2030 г.

Пленарна сесия 
ENVI 
 

Нов закон повишава целта на ЕС за въглеродните поглътители за земеползването и горското стопанство, което следва да намали парниковите газове в ЕС през 2030 г. с до 57% в сравнение с 1990 г.

Допълнителна информация 

Седмична програма:Предстоящи събития 

Март 2023 
Изберете ден  
 1.  
  Парламентарни комисии  
  Brussels, Altiero Spinelli, 3G-3 
 2.  
  Парламентарни комисии  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 
 3.  
  Парламентарни комисии  
  Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 
 4.  
  Парламентарни комисии  
  Brussels, Jòzsef Antall, 2Q2 
 5.  
  Парламентарни комисии  
  Brussels, Altiero Spinelli, 3G2 
 6.  
  Парламентарни комисии  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 7.  
  Парламентарни комисии  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 
 8.  
  Пресконференции  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 
 9.  
  Парламентарни комисии  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 10.  
  Парламентарни комисии  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 11.  
  Пресконференции  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 
 12.  
  Пресконференции  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 
 13. Програма на председателя  
       
 

Акредитация на медиите 

Журналистите, фотографите и аудиовизуалните екипи трябва да подадат заявление за акредитация и/или специална акредитация за аудиовизуални медии, за да имат достъп и да могат да работят в сградите на Парламента.

Често задавани въпроси 

Как работят членовете на Европейския парламент, колко получават и кои техни разходи се покриват? В този раздел могат да бъдат намерени отговорите на тези и други често задавани въпроси за методите на работа и организация на Европейския парламент.

Свържете се с нас 

Пресслужбата на Европейския парламент разполага с екип от служители за връзки с пресата, чиято задача е да подпомагат журналистите и да им предоставят информация относно работата и решенията на комисиите и на пленарните заседания