Депутатите настояват за по-добро управление на електронните отпадъци 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

ЕП иска по-строги правила за увеличаващите се обеми от отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в Европа, като същевременно настоява за подобряване на работата на компаниите в тази сфера. В рамките на гласуване на 3 февруари, депутатите предложиха нови цели за събиране, рециклиране и повторна употреба на този вид отпадъци, както и по-строги мерки за предотвратяване на незаконния им износ към развиващите се страни.

Гласувайки проекта за осъвременяване на правилата от 2003 г., Парламентът одобри предложените поправки с 580 гласа "за", 37 "против" и 22 "въздържали се". Предстои Съветът да разгледа позицията на ЕП преди евентуално гласуване на второ четене. Докладчикът на ЕП Karl-Heinz Florenz (ЕНП, Германия) коментира, че "вече не можем да си позволим да прахосваме отпадъците. Парламентът изпрати силен сигнал, че властите, производителите и потребителите трябва да имат по-голямо участие в събирането и рециклирането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Заложихме също по-стриктни правила за предотвратяване на износа за трети страни на потенциално опасни отпадъци."


Цели за събиране


Парламентът смята, че от 2016 г.държавите членки трябва да събират 85% от електронните отпадъци, които произвеждат. ЕП предлага също и цел за 2012 г.: всяка държава членка да гарантира, че на глава от населението се събират най-малко 4 кг ОЕЕО (съгласно в момента действащите правила) или същото количество ОЕЕО, което е било събрано през 2010 г., като се взема предвид по-високата от тези две стойности.


Третиране на ОЕЕО


Освен намаляването на вредите за здравето и околната среда, подходящото третиране на електронните отпадъци може да доведе до опазване на ценни ресурси и суровини. Депутатите препоръчват рециклиране на 50-75% от електронните отпадъци (в зависимост от категорията) и подкрепят нова цел за 5% повторна употреба.


Обхват на предложенията


Всички типове ОЕЕО трябва да бъдат включени в новото законодателство, освен големи инсталации или уреди, военно оборудване и автомобили. Депутатите смятат, че в списъка трябва да бъдат включени и фотоволтаичните модули, използвани при соларните панели, тъй като се демонтират от професионалисти и защото отрасълът си е поставил цели за рециклирането им.


Отговорности на производителя и потребителя


Депутатите подчертават, че стандартизирането на регистрацията и отчетът са необходими за намаляване на административните тежести и разходите за компаниите. С цел допълнително опростяване на правилата, ЕП предлага също да се намали броят на категориите електрическо оборудване.


Производителите на електронно оборудване финансират третирането и също така могат да допринесат чрез прилагане на екодизайн, като и създавайки продукти, които по-лесно да се ремонтират или рециклират.


Потребителите трябва да изхвърлят отпадъците от електронно оборудване безплатно в съответните центрове за третиране. Те могат също така да предават при търговците на дребно някои много малки продукти, като от това изискване се освобождават много малките магазини (но не и търговците от разстояние).


Нелегален износ


Големи обеми отпадъци от електронно оборудване, за което невярно се твърди, че може да бъде използвано повторно, незаконно се изнасят в развиващите се страни, където често се третират при необезопасени условия, в това число и от деца. В подкрепа на предложенията на Комисията за по-строги инспекции на товарите, ЕП посочва в допълнение, че износителите носят отговорност да докажат, че товарът може да бъде използван повторно.