Парламентът призовава за спешни мерки за двойно намаляване на разхищението на храна в ЕС 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

Поне 50% от здравословната и годна за употреба храна се разхищава от европейските домакинства, супермаркети, ресторанти и вериги за доставки всяка година, докато 79 милиона европейски граждани живеят под линията на бедността, а 16 милиона зависят от хранителни помощи предоставяни от благотворителни институции.

В резолюция приета в четвъртък, Парламентът призова за спешни мерки за намаляване на разхищенията наполовина до 2025 г., както и за подобряване на достъпа до храна за нуждаещите се граждани на ЕС


Тъй като храната се разхищава във всички фази - от производители, преработватели, търговци на дребно, доставчици и крайни консуматори, депутатите призоваха за цялостна координирана стратегия, комбинираща мерки на национално и ЕС ниво, целящи подобряването на ефикасността на веригите за доставки и консумация, сектор по сектор. Проблемът трябва да бъде адресиран спешно, тъй като ако не се направи нищо разхищенията ще нараснат с 40% до 2020 г., според изследване на Комисията.


"Разхищаването на храна се е превърнало в сериозна тенденция в ЕС, но не е получило заслуженото си внимание досега. Този доклад представлява качествен скок напред, като сега топката е в полето на Комисията. Очакваме убедителна стратегия, която да насочи всичките 27 държави членки към систематични усилия за справяне с проблема", заяви докладчикът Salvatore Caronna (С&Д, Италия) в дебат преди вота.


По-добро образование за избягване на разхищенията


За да се намали в значителна степен разхищаването до 2025 г., трябва да бъдат проведени осведомителни кампании. Държавите членки трябва да предвидят учебни курсове, в които да бъдат разяснявани теми свързани със съхранението, приготвянето и изхвърлянето на храни, както и да служат за обмяна на най-добри практики. За популяризиране на идеята за устойчивото използване на храните, депутатите призоваха 2014 г. да бъде обявена за "Европейска година срещу разхищаването на храна"


Подходящо етикетиране и пакетиране


За да избегне ситуации, в които търговците предлагат храни непосредствено преди изтичането на датите на годност, увеличавайки по този начин възможността за разхищения, според резолюцията може да се въведе етикетиране показващо и датата до която определена храна може да бъде предлагана за продажба.


Според документа обаче Комисията и държавите членки първо трябва да обърнат внимание на информираността на гражданите относно разликите в използваните в момента означения, като "най-добро преди", по отношение на качествата на храната и "да се консумира преди", по отношение на нейната безопасност.


За да могат потребителите да купуват количествата, които са им необходими, храните трябва да се предлагат в различни размери опаковки, които да бъдат така направени, че да защитават храната най-добре. Храни с близки до изтичане срокове на годност и повредени хранителни продукти трябва да бъдат предлагани на намалени цени, за да бъдат достъпни за нуждаещите се хора.


Обществените институции трябва да дават предимство на отговорни доставчици


Правилата за обществени поръчки трябва да бъдат изменени, така че да позволяват, където е възможно, договорите да бъдат сключвани с компании, които използват местни продукти и раздават остатъците от храната на бедни хора или хранителни банки безплатно, вместо да ги изхвърлят.


Необходимо е и преосмисляне на мерките на ниво ЕС свързани с разпределянето на храни на граждани в неравностойно положение, както и програмите насочени към насърчаване на консумацията на мляко и плодове в училищата с оглед предотвратяване на разхищаването на храни, добавя резолюцията.


Депутатите приветстваха практиките на отделни държави членки да се събират непродадени храни, които да се предлагат на нуждаещи се граждани и призоваха търговците на дребно да се включат в подобни програми.


Данни за разхищението на храна


Актуални данни за разхищението в ЕС: 89 милиона тона на година (или по 179 кг. на глава от населението)


Очаквания за  2020 г. (ако не бъдат предприети действия): 126 милиона тона (или 40% увеличение)


Причинители на разхищението:


- домакинства: 42% (60% от които могат да бъдат избегнати)

- производители: 39%

- търговци на дребно: 5%

- кетъринг услуги: 14%


(Източник: Европейска комисия)  


Докладчик: Salvatore Caronna&Д, Италия)

Процедура:  Незаконодателна резолюция