Парламентът одобри ограничения за шума от моторните превозни средства 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

Half of the EU's urban population is exposed to traffic noise levels above 55 decibels  

Ограниченията за намаляване на шума от автомобилите ще бъдат завишени, за да се защити здравето на гражданите на ЕС, според новия проект за законодателство, гласуван от Европейския парламент в сряда. Евродепутатите препоръчаха въвеждането на обозначителни схеми за информиране на потребителите за силата на шума за новите автомобили и въвеждането на звуков сигнал на електрическите автомобили в полза на пешеходците.

Постоянното излагане на високи нива на шум от автомобилния трафик може да изтощи физическите запаси, да наруши функциите на органите и да доведе до развитието на сърдечносъдови и други заболявания. Изследване на Европейската агенция за околна среда показва, че автомобилният трафик излага половината от жителите на населени райони на нива на шума над 55 dB.


“Вредното въздействие на шумът от трафика е научно доказан, но настоящото  законодателно предложение е насочено само към шумът, генериран от двигателя на превозното средство. Първоначалната ми идея беше обхватът му да бъде по широк и да включва фактори като качеството на пътната настилка, аеродинамиката на превозното средство и автомобилните гуми“, заяви докладчикът Miroslav Ouzký (EКР,Чехия) след приемането на доклада с 401 гласа „за“, 228 „против“ и 20 „въздържал се“. Сега той ще започне преговори за сключване на споразумение със страните от ЕС.По-строги ограничения за намаляване на шума Законопроектът предвижда въвеждането на нови ограничения шест и осем години след влизането в сила на новите правила. В първата фаза те ще се прилагат по отношение на новите модели превозни средства, а във втората — по отношение на всички нови превозни средства на пазара. Ограниченията за стандартните автомобили ще бъдат намалени до 68dB от сегашните 74dB. По-мощните моторни превозни средства ще имат възможност за малко отклонение от 2 до 6 допълнителни децибела. Ограниченията за най-мощните тежкотоварни автомобили (над 13 тона) останаха на ниво от 81dB. Схеми за обозначаване на звука Членовете на Парламента настояват новите автомобили да имат обозначения за шумовите нива, за да бъдат потребителите по добре информирани. Подобни схеми за обозначение съществуват вече по отношение на потреблението на гориво, шума от гумите и въглеродните емисии.Тихата опасностЕвродепутатите са загрижени от опасността, която тихите електрически и хибридни електрически двигатели на автомобилите могат да създадат за пешеходците, и настояват за въвеждането на задължителни изисквания в бъдеще за звуков сигнал при този вид автомобили. Текстът изрежда няколко стандарта, които трябва да бъдат разработени за подобни „акустични системи за сигнализиране на превозното средство“.Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), 1 во четенеДокладчик: Miroslav OUZKÝ (ЕКР, Чехия)