Парламентариумът 

 
 

Споделете тази страница: 

Посетителският център на Европейския парламент- Парламентариумът е най-големия парламентарен посетителски център в Европа и първата в историята изложба, изцяло достъпна на 24 езика. Граждани, местни жители и туристи имат възможността да получат уникална представа за европейските институции и по-специално за Европейския парламент чрез широка гама от интерактивни мултимедийни средства.


„Парламентариумът е витрина, представяща работата на Европейска парламент, която трябва да се види. . Трябва да го посетите, за да разберете по-добре днешна Европа.“


Мартин Шулц, председател на Европейския парламент