ЕП одобри мерки в подкрепа на цените на разрешителните за емисии на CO2 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

Одобрените от ЕП възможности за промяна в графика на търговете за разрешителните за CO2 ще насърчат фирмите да инвестират в нисковъглеродни иновации. ©Belga/AFP/STR  

Плановете за замразяване на търгове за част от текущите разрешителни за емисии на CO2 ще позволят да се повиши цената им и да се насърчат фирмите да инвестират в нисковъглеродни иновации. Това решение получи печата за одобрение на Европейския парламент във вторник. Мерките, за които Европейския парламент предложи по-строги условия през юли, целят възстановяване на стимулиращия ефект на системата за търговия с емисии по отношение на ограничаването на CO2 в атмосферата.

„Доволен съм, че успяхме да убедим нашите колеги, че изместването на сроковете е абсолютно необходимо, за да може схемата за търговия с емисии да изпълни своите цели“, заяви докладчикът Матиас Гроте (С&Д, Германия), след като неговият доклад беше приет с 385 гласа „за“, 284 „против“ и 24 „въздържал се“.


„Европейската схема за търговия с емисиите (ЕСТЕ) няма да навреди на нашата индустрия. Тъкмо напротив. Тя насърчава иновациите и ефективността, чрез поставяне на цена на въглерода. Но тя трябва да дава ясен сигнал за цената. Дебата на конференцията за климата във Варшава миналия месец показа, че схемите за пазара на въглеродни емисии в момента са намират в критична точка. От първостепенно значение е да позволим на ЕСТЕ да достигне своята зрялост“, добави той.


Според измененията, предложени от Парламента и приети от страните членки, Европейската комисия може, при изключителни обстоятелства, да адаптира графика на търгове, след оценка за въздействието, която да покаже, че няма опасност компаниите от най-засегнатите сектори да преместят дейността си извън територията на ЕС. Комисията ще може да направи такава корекция до 2020 г., за максимум 900 милиона квоти.


От създаването си през 2005 г., Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) фиксира общ таван на емисиите, който в дългосрочен план постепенно намалява. До 2020 г. емисиите от индустриалните сектори, обхванати от ЕСТЕ, трябва бъдат с 21% по-ниски, отколкото през 2005 година.


Под този таван, компаниите получават или купуват разрешителни на търгове, организирани от държавите членки. Един кредит се равнява на един тон емисии на СО2. Компаниите могат също да продават неизползваните кредити. Ограничаването на предлагането на кредити ще помогне за задържане на цената на разрешителните, така че схемата да продължи да насърчава компаниите, които инвестират в ограничаване на емисиите и по този начин помагат на борбата с изменението на климата.


Нарастващият излишък на квоти за емисии — поради свръхпредлагането и забавянето на икономическия растеж — понижи цената на въглеродните емисии под очакваните нива, определени по времето, когато бе създадена ЕСТЕ. Затова Европейската комисия предложи мерки за задържане във времето на част от разрешителните, които трябва да бъдат предложени на търг.


Следващи стъпки


Европейският съвет трябва да гласува законодателството на заседанието си на 16 и 17 декември. Мерките ще могат да се изпълнят от Комисията след това по силата на делегираните ѝ правомощия.


Процедура: Съвместно взимане на решение, споразумение на 1-во четене