Споделете тази страница: 

Европейският парламент подкрепи предоставянето на повече контрол на акционерите върху заплащането на директорите. ©BELGAIMAGE/BELGAAFP/D.Roland  

Големите компании и регистрираните на фондовата борса дружества трябва да разкриват информация за печалбите, платените данъци и получените държавни субсидии във всяка отделна страна. За това гласуваха членовете на ЕП при разглеждането на правила за стимулиране на прозрачността и насърчаване на дългосрочния ангажимент на акционерите към дружествата. Депутатите също така искат да се даде възможност на акционерите да гласуват на всеки три години относно политиката за възнаграждения на директорите.

 

"Гласуването е важна стъпка напред, за да може компаниите и инвеститорите да се насочат към дългосрочно ориентирано вземане на решения и да се осигури по-голяма прозрачност при управлението на европейските компании и ангажираност на институционалните инвеститори и мениджърите на активи", заяви докладчикът Серджо Коферати (С&Д, Италия) след гласуването, което открива пътя към преговори със Съвета.


"Одобреният текст съдържа важни инструменти за борба с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане, по-специално той предвижда задължение за водене на отчетност по страни. Това ще гарантира, че мултинационалните компании открито ще декларират данъците, които плащат във всяка държава, където извършват дейност. Не бива да пропускаме възможността за тези промени, особено след разкритията по „ЛюксЛийкс“ и други скандали", добави Коферати.


Изискване за отчетност по страни


Евродепутатите добавиха изискването, което задължава големите компании да обявяват за всяка отделна страна информация за печалбите или загубите преди облагане с данъци, за данъците върху печалбите или загубите и получените държавни субсидии. Предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, включително регистрираните на фондовата борса дружества и застрахователни компании, както и фирми, определени от страните членки поради голямата им обществена значимост, следва също да разкриват тази информация, смятат евродепутатите.


Акционерите ще могат да гласуват за възнагражденията на директорите


Парламентът също така иска акционерите да имат възможност да гласуват на всеки три години относно политиката за възнаграждения на директорите на регистрираните на фондовата борса дружества. Гласуваният от ЕП текст оставя на страните членки правото да решават дали гласуването относно политиката на възнаграждения от общото събрание на акционерите да има задължителен или консултативен характер.


Политиката на компаниите за заплащането на директорите трябва да обясни как допринася за дългосрочните интереси на дружествата и да посочи ясни критерии за определяне на твърдото и променливото възнаграждения, включително всички бонуси и обезщетения, допълват членовете на ЕП. Стойността на акциите не следва да играе определяща роля в критериите за финансовите резултати, а възнагражденията на базата на акции не трябва да представляват най-значимата част от променливите възнаграждения на директорите, посочват още евродепутатите.


Следващи стъпки


Парламентът гласува поправките в текста с 556 гласа „за“, 67 „против“ и 80 въздържали се. ЕП реши да не приема засега позицията си на първо четене, а да пристъпи към неформални преговори със страните членки, за да се постигне споразумение относно окончателния текст.


По данни на Европейската комисия в момента само 13 страни членки на ЕС, включително България, предоставят възможност на акционерите да изразят мнението си относно заплащането. Това става или чрез гласуване за политиката на възнагражденията на директорите, и/или чрез доклад. Само 15 страни членки, включително и България, изискват разкриване на информацията за политиката за възнаграждения, а 11 (сред които не е България) изискват оповестяване на индивидуалното заплащане на директорите.


Факти 
  • По данни на Европейската комисия в момента само 13 страни членки на ЕС, включително България, предоставят възможност на акционерите да изразят мнението си относно заплащането. Това става или чрез гласуване за политиката на възнагражденията на директорите, и/или чрез доклад. 
  • Данъчно отчитане страна по страна - Кой: големи компании и предприятия от обществен интерес, като регистрираните дружества и застрахователни посредници - Какво: печалба или загуби преди данъчно облагане; данък върху печалбата или загубите; получени публични субсидии - Как: предоставяне на данни за всяка отделна страна-членка на ЕС или за всяка страна извън ЕС