Споделете тази страница: 

Отварянето на пазара за електронни платежни услуги ще помогне на иноваторите да предлагат по-евтини и по-сигурни платежни инструменти, казват евродепутатите. © AP Images/ European Union-EP  

Актуализирането на европейските правила за електронните платежни услуги ще намали цената на плащането на сметки чрез даване на възможност на нови играчи на пазара да използват мобилни и електронни инструменти за плащане от името на клиента. Това заявиха членове на ЕП по време на гласуването на тези текстове в четвъртък.

Правилата, които бяха договорени неформално между евродепутатите и министрите от страните членки през май, целят също така да направят електронните плащания по-безопасни чрез въвеждането на норми за защита и отговорност за всички доставчици на електронни платежни услуги.


„Пазарът за платежни услуги в ЕС е все още фрагментиран и прекалено скъп. Цената му е около 130 млрд. евро на година, което е над 1% от БВП на ЕС. Ако иска да запази глобалната си конкурентоспособност, ЕС не може да си позволи тези разходи.“ Това заяви евродепутатът Антонио Таяни (ЕНП, Италия) и добави: „Новата законодателна рамка ще намали разходите, ще подобри сигурността на плащанията и ще улесни появата на нови участници и иновативни, мобилни и електронни методи за плащане“.


Ползване на външни доставчици за намаляване на разходите

Платец с онлайн акаунт ще има правото да ползва платежен софтуер, устройства и приложения, предоставени от оторизиран външен доставчик, като плащанията ще могат да се извършват от името на платеца от същия този доставчик.


Например, платци, които нямат кредитна или дебитна карта, ще могат да оторизират нови участници на пазара като SOFORT в Германия, Trustly в скандинавските страни или IDEAL в Холандия, които да използват техните банкови данни, за да извършват плащания от техните сметки.


Таксите, събирани от доставчиците на платежни услуги, не трябва да надвишават техните преки разходи. Допълнителни такси за използване на платежни инструменти като кредитни и дебитни карти, за които банките събират обменни такси за обработка, вече са уредени и ще бъдат забранени.


Сигурност на плащанията

Банката, в която даден платец има сметка, може да откаже достъп на външен доставчик на услуги само поради обективно оправдани и обосновани съображения за сигурност, които са били съобщени на надзорните власти. Тази гаранция е предвидена, за да предотврати възможността банките да „блокират“ пазара за нови платежни услуги.


Външните доставчици на платежни услуги, от своя страна, ще трябва да осигурят сигурната идентификация на потребителя и да намалят опасността от измами. От тях се изисква да гарантират, че личните платежни данни на потребителя минават през безопасни канали и се споделят само със съгласието на потребителя.


В случай на неупълномощено плащане от неговата или нейната сметка, потребителят не трябва да губи повече от 50 евро, ако платежният инструмент е бил загубен, откраднат или с него е извършена злоупотреба. Доставчик на услуги, който не реагира с цел предотвратяването на такава измама, след като е бил уведомен за финансова загуба, или при нужда не изисква достатъчно сигурна идентификация на потребителя, може да бъде считан за отговорен за загубите на клиента и да му бъде наредено да възстанови финансовите щети.


Следващи стъпки

Страните членки на ЕС трябва официално да одобрят директивата, след което тя незабавно ще влезе в сила.

Пазарът за платежни услуги в ЕС е все още фрагментиран и прекалено скъп. Цената му е около 130 млрд. евро на година.

Антонио Таяни (ЕНП, Италия) 
Споделяне на цитата: 
Факти: 
  • Директивата за платежните услуги е последният комплект от европейски наредби в областта на плащанията, които също така покриват електронните платежни услуги. Двата предишни законодателни инструмента са: 
  • 2012 г. Единна зона за плащания в евро (SEPA) - изискването към банките да спазват правилата на SEPA дава на техните клиенти възможността да използват една банкова сметка за плащания в евро то и от всички страни от SEPA, 28-те страни от ЕС, плюс Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Монако. Това прави плащанията по-бързи и по-евтини, без разлика между националните и трансграничните плащания в евро; 
  • 2014 г. на обменните такси се поставя таван и допълнителните такси за потребителски карти са забранени от Регламента относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти