За по-добро пасване между свободни работни места и търсещи работа в Европа 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

В четвъртък Парламентът гласува проект за обновяване на европейските служби по заетостта („мрежата EURES“) с база данни за търсещи работа и свободни работни места из целия ЕС. Целта е да се подпомогне борбата с безработицата чрез по-добро напасване на търсенето и предлагането на пазара на труда.

Осъвременените правила, вече договорени със Съвета, ще дадат по-голяма роля на социалните партньори и ще се концентрират повече върху трансграничните региони и младите хора.


Обновеният портал на EURES трябва да може автоматично да съчетава автобиографии с подходящи обяви за работа. Също така всички обяви за работа, публикувани от обществените служби за заетост е държавите членки, ще бъдат достъпни в целия ЕС на интернет портала.


Евродепутатите одобриха постигнатия компромис с представителите на държавите членки с 576 гласа „за“, 56 „против“ и 21 „въздържал се“. Хайнц К. Бекер (ЕНП, Австрия), който беше докладчик на Парламента, каза по време на дебата: „В някои страни в ЕС виждаме високи равнища на безработица, докато другаде има 2 млн. незаети позиции поради липса на квалифицирана работна ръка. В първия етап на разширяването си платформата EURES може да улесни достъпа до стотици свободни работни места. В последствие това може да се разшири до 1,4 милиона позиции.“


Автоматичното съчетаване на обяви за работа с кандидатури ще бъде безплатно за работниците. По отношение на заетост, заплащане и други условия на труд не трябва да има дискриминация на основата на тяхната националност. Достъпът на лица с увреждания ще бъде осигурен.


Преговарящите от името на Парламента успяха да разширят мрежата, като предложиха членство и на частни организации, ако те предлагат услуги и за работниците, и за работодателите. Те също така прокараха изменения, които засилват трансграничните пазари на труда.


Евродепутатите внесоха и изменения, които позволяват изключение от задължението за трансгранично публикуване на стажовете и професионалните практики, финансирани от държавата, поради разликите в образователните системи и активните политики на пазара на труда на различните държави членки.


Следващи стъпки


След като беше гласуван от Парламента, регламентът остава да бъде официално одобрен от Съвета на министрите. Той ще влезе в сила, след като бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС, а държавите членки ще имат две години, за да въведат в сила промените.


Информация за редактори

 

Базата данни за заетост на ЕС EURES е създадена през 1993 г. като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия и обществените служби за заетост на държавите членки на ЕС, плюс Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и други партньори (частни агенции за заетост, синдикати, организации на работодателите).

 

Сред недостатъците, които бяха идентифицирани от тогава насам, са непълни списъци със свободни работни места и автобиографии, ограничени възможности за автоматично съчетаване, както и недостатъчна трансгранична информация по трудови въпроси. Броят на заетите в други държави членки, без да се броят трансграничните работници, все още е само 7,5 милиона души или 3,1% от активното население.

 

Освен интернет портала, EURES разполага и с мрежа от около 1000 съветника из цяла Европа.


 

ДОПЪЛНИТЕКНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Процедурен код: 2014/0002(COD)

 

Специалист: Janez

Процедура:      обикновена законодателна процедура (съвместно взимане на решения), споразумение на първо четене

#employment #EURES

3.1%  ; от активното население на ЕС работи в друга държава членка

Споделяне на цитата: 

Обратна връзка: