ЕП с нов призив за задължително обозначаване на произхода на месото и млякото  

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Обозначаването на страната на произход трябва да е задължително за месото и млякото, отново заявиха евродепутатите в незаконодателна резолюция гласувана в четвъртък. Задължителното обозначаване ще подсили доверието на потребителите в хранителните продукти, като направи снабдителната верига по-прозрачна, казват те.

Етикети, посочващи страната или мястото на произход, трябва да станат задължителни за всички видове мляко за пиене, както и за млечни и месни продукти, казват евродепутатите. Те също така добавят, че Европейската комисия и държавите членки трябва да обмислят възможността за разширяване на обхвата на задължителното посочване на страната или мястото на произход, за да включва и други храни с една-единствена съставка или храните с една основна съставка.  

 

С цел европейските потребители да бъдат по-добре информирани, с оглед на скандала с конското месо и други случаи на измами с храни, както и за да се гарантира по-голяма степен на прозрачност по цялата верига за доставки на храна, обозначаването на произхода трябва да е задължително и за месото в преработените храни, се казва в текста, който беше приет с 422 гласа „за“, 159 „против“ и 68 „въздържал се“.


Евродепутатите посочват следните данни:


  • 84% от гражданите на ЕС смятат за необходимо обозначаването на произхода на млякото (проучване на Евробарометър от 2013 г.);

  • 88% смятат такова обозначаване за необходимо при месото (различно от говеждото, свинското, овчото, козешкото и пилешкото месо, които вече са покрити);

  • над 90% смятат такова обозначаване за необходимо при преработените храни.

Те отбелязват, че в доклада на Комисията се посочва, че оперативните разходи за задължително етикетиране на страната на произход за видовете месо, попадащи в неговия обхват, ще бъдат относително ниски.


Бележка за редакторите

Парламентът е гласувал няколко резолюции относно обозначаването на страната на произход. В тази от 11 февруари 2015 г. той призова комисията да представи законодателни предложения, които да направят задължително обозначаването на произхода на месото в преработените храни с цел по-голяма прозрачност на хранителната верига и по-добра информираност на европейските потребители. Въпреки това, Комисията все още не го е направила, като посочва разходите на задължителното обозначаване за индустрията и като счита, че потребителите не биха били склонни да платят допълнителната цена.

Факти:  
  • • Евродепутатите искат обозначаването на произход да бъде задължително за всички видове млека за пиене, млечни и месни продукти; • С оглед на скандала с конското месо, има нужда от по-добра информация за потребителите; • Според Европейската комисия, оперативните разходи ще са относително ниски.