Евродепутатите искат замразяване на преговорите за членство с Турция 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Евродепутатите искат временно замразяване на преговорите за присъединяване на Турция към ЕС. В резолюция, гласувана в четвъртък, те отбелязват, че въпреки това, страната трябва да остане обвързана към ЕС. Те добавят, че ще преразгледат своята позиция, веднага щом непропорционалните репресивни мерки, предприети по време на извънредната ситуация в страната, бъдат отменени.

Евродепутатите отбелязват, че Турция е важен партньор на Европейския съюз, но добавят, че „във всяко едно партньорство волята за сътрудничество следва да бъде двустранна.“ Според тях, „Турция не показва такава политическа воля, тъй като действията на турското правителството още повече отдалечават страната от нейния път на европейско развитие.“


Временното прекъсване на преговорите за присъединяване ще доведе до това, че не следва да бъдат отваряни нови преговорни глави, нито да се предприемат нови мерки по отношение на Преговорната рамка на Турция с ЕС.


Смъртното наказание - червена линия, която не трябва да бъде пресичана


Евродепутатите отбелязват, че повторното въвеждане на смъртното наказание от страна на турското правителство ще доведе до официалното прекратяване на процеса на присъединяване на Турция към ЕС. Те посочват също, че „недвусмисленото отхвърляне на смъртното наказание е съществен елемент от общностното право на Съюза“.


Членовете на ЕП строго осъждат „непропорционалните репресивни мерки“, предприети от турското правителство след неуспешния опит за военен преврат в страната от 15 юли тази година. Според тях, с това се „нарушават основни права и свободи, защитени в Конституцията на Република Турция.“


Резолюцията бе приета с 479 гласа „за“ срещу 37 „против“ и 107 „въздържали се“.

 

Обща информация

 

Процедурата за преустановяване на преговорите за присъединяване към ЕС е изложена в член 5 от Преговорната рамка на Турция. Там се посочва, че в случай на сериозно и продължаващо нарушение от страна на Турция на ценностите, на които ЕС се основава, а именно - свобода, демокрация, зачитане правата на човека и основните свободи, и принципите на правовата държава, Европейската комисия, по своя собствената инициатива, или по искане на една трета от държавите членки, трябва да препоръча временно спиране на преговорите за присъединяване и да предложи условия за евентуалното им възобновяване.

 

Резолюцията, гласувана от Европейския парламент, няма правно обвързващ характер, тъй като ЕП не разполага с официални компетенции за задействане на подобни механизми. Въпреки това, ЕП следва да бъде информиран, веднага щом са предприети действия по разгледания от него въпрос.

 

Допълнителна информация

Процедура: незаконодателна резолюция


http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date

EbS+ (22.11.2016 г.)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=11/22/2016


Съобщение за медиите относно дебата с Върховния представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и еврокомисаря по политиката за съседство и преговори за разширяване Йоханес Хан: Евродепутатите настояват преговорите за присъединяване на Турция към ЕС да бъдат замразени (22.11.2016 г.)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161122IPR52487/freeze-eu-accession-talks-with-turkey-urge-meps


Научен брифинг на ЕП: Турция след проваления опит за военен преврат от юли 2016 (септември 2016 г.)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589776


Аудиовизуални материали за професионалисти

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2491&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network


Преговорна рамка на Турция с ЕС (3 октомври 2005 г.)

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/st20002_05_tr_framedoc_en.pdf