Споделете тази страница: 

Резултат от гласуването за СЕТА  

В сряда Европейският парламент одобри всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада (СЕТА). То има за цел да стимулира търговията със стоки и услуги, както и търговските и инвестиционни потоци. Разпоредбите на СЕТА ще се прилагат условно от април 2017 година.

След гласуването докладчикът по СЕТА Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия) каза: „С приемането на СЕТА, ние избрахме отвореността, растежа и високите стандарти, вместо протекционизма и стагнацията. Канада е държава, с която споделяме общи ценности. Тя е съюзник, на когото можем да разчитаме. Заедно можем да строим мостове, а не стени, за просперитета на нашите граждани. СЕТА ще бъде светлината, по която ще се водят бъдещите търговски споразумения по целия свят.“

Споразумението бе одобрено с 408 гласа „за“ срещу 254 „против“, с 33 „въздържал се“.


Стимулиране на търговията


СЕТА ще премахне митническите тарифи върху повечето стоки и услуги. Споразумението също така предвижда взаимно признаване на сертифицирането на широка гама от продукти. Чрез споразумението Канада отваря своите търгове за обществени поръчки на федерално и общинско ниво за европейските фирми. Това вече е направено в Европа. Европейските доставчици на услуги в бранша на морското корабоплаване, телекомуникациите и машиностроенето, околната среда и счетоводството ще получат достъп до канадския пазар.


Защита на селскостопанската продукция и социалните стандарти


По време на преговорите Канада се е съгласила да защити над 140 географски означения от ЕС  за храни и напитки, продавани на нейните пазари. В споразумението са включени и клаузи за устойчиво развитие с цел опазване на околната среда и социалните стандарти и гарантиране, че търговията и инвестициите повишават тези стандарти.


За да се намалят опасенията на гражданите, че СЕТА дава твърде много власт на мултинационалните компании и че правителствата няма да могат да вземат законодателни мерки за защита на здравето, безопасността и околната среда, ЕС и Канада приеха в преамбюла на споразумението, както и в съвместна декларация-приложение към него, че разпоредбите на СЕТА се прилагат без да се засяга правото на държавите да регулират въпросите, обект на споразумението, според своето вътрешно право.


Изключения


CETA няма да премахне митническите тарифи в областта на обществените услуги, аудиовизуалните и транспортни услуги, както и при някои селскостопански стоки като мляко и млечни продукти, пилешко месо и яйца.


По-голяма прозрачност за защита на инвестициите


В резултат на настояването от страна на Европейския парламент, механизмът за уреждане на спорове между инвеститорите и държавата бе заменен от съдебна система за инвестиции, която гарантира държавен контрол върху избора на арбитри и повиши прозрачността.


Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада


Евродепутатите одобриха и сключването на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада. То допълва СЕТА и цели да засили двустранното сътрудничество между ЕС и Канада по широк спектър от нетърговски въпроси като външната политика и сигурността, борбата с тероризма и организираната престъпност, устойчивото развитие, науката и културата. То беше прието  с 506 гласа „за“ срещу 142 „против“, с 43 „въздържал се“.


Следващи стъпки


Разпоредбите на СЕТА ще се прилагат предварително от първия ден на месеца, след като двете страни се уведомят взаимно, че са приключили всички необходими вътрешни процедури. Евродепутатите очакват това да се случи най-рано на 1 април 2017 г. Тъй като  през юли 2016 г. Европейската комисия обяви СЕТА за смесено споразумение, то трябва също да бъде ратифицирано от националните и регионални парламенти.


Кликнете на имената, за да гледате индивидуалните изказвания по време на последния дебат преди вота:


Артис Пабрикс, докладчик (ЕНП, Латвия)

Чарлс Танок (AFET) (ЕКР, Великобритания)

Георги Пирински (EMPL) (S&D, България)

Барт Стаас (ENVI) (Зелените, Белгия)

Сесилия Малмстрьом, комисар, отговарят за международната търговия

Манфред Вебер (ЕНП, Германия)

Джани Питела (С&Д, Италия)

Сайед Камал (ЕКР, Великобритания)

Мариче Схааке (АЛДЕ, Нидерландия)

Ан-Мари Миньор (ЕОЛ/ЕСА, Нидерландия)

Яник Жадо (Зелените, Франция)

Тициана Бегин (ЕСПД, Великобритания)

Марин Льо Пен (ЕНС, Франция)

Константинос Пападакис (независим, Гърция)


Основна информация

 

Преговорите за CETA започнаха през май 2009 г. и приключиха през септември 2014 г. ЕС и Канада подписаха споразумението на 30 октомври 2016 г. През 2015 г., вносът на стоки от Канада в ЕС възлиза на 28,3 милиарда евро, а износът е на стойност 35,2 милиарда евро. Тази цифра се очаква да се увеличи с повече от 20%, когато споразумението започне да се прилага в неговата цялост.
 

„Това търговско споразумение е основано на най-добрите практики от двете страни на Атлантика“

-Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия) 
Споделяне на цитата: 
Колко? 
  • 20 % Търговията между ЕС и Канада се очаква да се увеличи с около 20% след пълното влизане в сила на споразумението.  
  • Факти: ЕС осигури защита на над 140 европейски географски означения за храни и напитки за канадския пазар.