ЕП опростява енергийните етикети за домакински уреди от A до G 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

Във вторник евродепутатите дадоха зелена светлина за опростяване на енергийните етикети.

Промените ще позволят на потребителите по-лесно да избират продукти, които намаляват потреблението и техните сметки за енергия.

  • нова скала за оценка на съществуващите и бъдещи продукти;
  • удобна и ясна информация за потребителите;
  • въвеждане на първите нови етикети най-рано до края на 2019 г.

Нова, по-стабилна скала от A до G, която показва енергийната ефективност на домакинските уреди, беше одобрена от евродепутатите във вторник с 535 гласа „за“ срещу 46 гласа „против“, 79 „въздържал се“.

 

Потребителите ще могат да избират по-ефективно продукти, за да намалят потреблението на енергия и техните сметки, а производителите ще бъдат насърчавани да внедряват повече иновации и инвестират в продукти с по-висока енергийна ефективност.

 

Потребителите ще видят първите енергийни етикети с новата рейтингова скала без „+“ (А +/ А ++/ А +++ и др.) в магазините най-рано в края на 2019 г. Следвайки технологичния напредък в областта на енергийната ефективност, всяко последващо преобразуване на скалите за нови енергийни етикети ще  влезе в сила, когато 30% от продуктите, които се продават на пазара на ЕС, попадат в най-високия енергиен клас А, или 50% от продуктите, които се продават на европейския пазар попадат в два от най-високите енергийни класа А и B.

 

Етикетите ще бъдат отпечатани върху опаковката на продуктите, но ще бъдат достъпни и в електронен формат.  Потребителите ще могат също да търсят и свалят онлайн подробна информация за продуктите. В случаи на актуализации, които биха повлияли на енергийната ефективност на вече закупения продукт, доставчикът е длъжен да информира клиента, се казва още в документа.

 

Всяка визуална реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукт трябва да се отнася до класа за енергийна ефективност и рейтинговата скала на етикета му. Предвижда  се провеждането на информационни кампании за потребителите относно промените в енергийните етикети. 

 

ЕК трябва да създаде продуктова база данни, за да помогне на националните органи за надзор да наблюдават спазването на изискванията, онлайн портал за широката общественост, както и да подкрепя сътрудничеството и обмена на информация. Комисията също следва да състави насоки за прилагането на най-добрите практики за изпробване на продуктите и обмен на информация.

 

Докладчикът Дарио Тамбурано (ЕСПД, Италия): „Гражданите ще имат ясна, интелигентна, цифрова система, която ще могат да използват в ежедневието си. Благодарение на откритите и достъпни данни, в бъдеще новите инструменти ще позволят на гражданите да сравняват продукти въз основа на потреблението и така да купуват по-разумно. Умните уреди са новата граница в енергийната ефективност. Очаквам Комисията да изпълни своя ангажимент и да даде на потребителите възможност за компенсация отвъд двегодишната гаранция.“.