Турция рискува замразяване на преговорите за присъединяване към ЕС 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

В четвъртък евродепутатите призоваха за незабавно спиране на преговорите за присъединяване на Турция в ЕС, ако конституционната реформа остане непроменена.

  • отстъпление на Турция в областта на правовата държава и свободата на медиите;
  • евродепутатите осъждат опита за преврат, но намират отговора на правителството за непропорционален;
  • прекратяване на преговорите за присъединяване към ЕС, ако предложените промени в конституцията продължат.

 

Евродепутатите са загрижени за влошаването на положението в Турция в областта на правовата държава, правата на човека, свободата на медиите и борбата с корупцията. Те остро осъждат заявената от президента на Турция многократна подкрепа за въвеждане на смъртното наказание. Евродепутатите припомнят, че това би поставило под въпрос членството на Турция в Съвета на Европа и би довело до незабавно прекратяване на преговорите за присъединяване към ЕС.

 

Като се вземе под внимание резултатът от провелия се наскоро референдум в Турция относно разширяването правомощията на президента, евродепутатите призовават Комисията и държавите членки незабавно да спрат официално преговорите за присъединяването на Турция, ако пакетът за конституционна реформа бъде приет непроменен.

 

Евродепутатите подчертават, че 2016 г. беше трудна за населението на Турция в резултат от продължаващата война в Сирия, големия брой бежанци, поредицата от жестоки терористични актове и опита за преврат.

 

Те осъждат опита за преврат и изразяват солидарността си с народа на Турция, но в същото време смятат, че взетите от правителството мерки са непропорционални и имат негативно въздействие върху голяма брой граждани. Става дума за колективното освобождаване на държавни служители, масовото закриване на медии, арестите на журналисти, съдии, защитници на правата на човека, както и затварянето на училища и университети.

                                            

Въпреки това, проектът на резолюцията признава значимостта на добрите отношения между ЕС и Турция, както и поддържането на конструктивен и открит диалог. Това е от основно значение за справяне с общите предизвикателства като миграцията, сигурността и тероризма. Евродепутатите подкрепят започване на преговори за последващо развитие на митническия съюз между ЕС и Турция, като ще изискват в него да се включи клауза относно правата на човека и основните свободи.

 

ЕП подкрепя намирането на справедливо, всеобхватно и трайно решение на кипърския проблем, основано на създаването на федерация от две общности и две зони. Евродепутатите очакват Турция активно да подкрепи бързото и успешно приключване на преговорите и да започне изтегляне на своите войски от Кипър.

 

Резолюцията беше приета с 477 гласа „за“ срещу 64 „против“, 97 „въздържал се“. Парламентът планира да изпрати делегация на посещение в Анкара през есента с цел подновяване на парламентарния диалог.

 

Цитат

 

Докладчикът на ЕП Кати Пири (С&Д, Нидерландия) заяви: „Този Парламент говори с единен, ясен и висок глас, когато осъжда сериозното подкопаване на демократичните стандарти от страна на турското правителство. Той също така продължава да подкрепя турския народ, милиони от който продължават да гледат на ЕС като на основа за реформите в страната си. Заедно с Вас, турския народ, ние се надяваме, че справедливостта скоро ще се завърне в Турция.“

 

Основна информация 

Процедурата за прекратяване на преговори за присъединяване към ЕС е изложена в член 5 от Рамката за преговори с Турция. В него се посочва, че в случай на тежко и продължаващо нарушаване на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, основните свободи и върховенството на закона, които са фундаментални за ЕС, от страна на Турция, то ЕК по своя инициатива или искане от една трета от държавите членки може да препоръча временно прекратяване на преговорите и условия за евентуално им възобновяване.

Евродепутатите са загрижени за отстъплението на Турция в областта на правовата държава и свободата на медиите -©AP Images/European Union -EP