Никаква толерантност за сексуалното насилие и тормоз  

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

  • призив за стратегия на ЕС и правила срещу тормоза на полова основа;
  • мерки за справяне с недокладването на случаи, особено от страна на най-уязвимите;
  • настоява се работна група от независими експерти да проучи ситуацията е ЕП.

Евродепутатите категорично осъждат всякаква форма на сексуално насилие и изразяват съжаление, че тези действия се толерирани. Извършителите трябва да бъдат наказвани.

Парламентът повтаря призива си към Европейската комисия от 2014 г. за стратегия за целия ЕС. Тя трябва да включва проект на законодателство със задължителни инструменти за защита на жените от насилие, включително сексуален тормоз и сексуално насилие над жени и момичета.

Борбата срещу сексуалния тормоз включва и кампании за повишаване на осведомеността и за справяне с проблемите с недостатъчното докладване и социалната стигма, казва текстът.

Текстът беше приет с 580 гласа „за“ срещу 10 „против“, 27 „въздържал се“.

Сексуален тормоз в Парламента

Парламентът трябва незабавно да разследва скорошните обвинения в сексуален тормоз и насилие, въведе задължително обучение за достойнство и уважение на работното място за всички работници и евродепутати. Също така трябва да започне да води поверителен регистър на случаите, да създаде работна група от независими експерти и да подобри официалните процедури и подкрепата на жертвите в рамките на ЕП и/или с местната полиция.

Държавите членки на ЕС трябва също така да разследват ситуацията в своите национални парламенти и да предприемат съответните мерки. В заключение, евродепутатите казват, че политиците трябва да бъдат модел за подражание в предотвратяването на и битката със сексуалния тормоз в Парламента и извън него.

Бързи факти 

Според данни на Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) от 2014 г. относно насилието срещу жени: 

  • една от три жени е била жертва на физически или сексуален тормоз по време на живота си в зряла възраст;
  • около 55% от жените в ЕС са били жертва на сексуален тормоз;
  • 32% от всички жертви в ЕС заявяват, че извършителят е началник, колега или клиент; 75% от жените в квалифицирани професии или на висши ръководни позиции са били подложени на сексуален тормоз, както и 61% от жените, работещи в сектора на услугите;
  • 20% от младите жени (18-29) в ЕС са били жертва на тормоз в кибер пространството; и
  • една от десет жени е обект на сексуален тормоз или следене в интернет.