Парламентът е готов за преговори за преразглеждане на системата за убежище 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

  • страната, в която първо пристигат търсещите убежище, няма да е автоматично отговорна за обработването на молбата им за убежище;
  • всички държави в ЕС трябва да приемат своя справедлив дял лица, търсещи убежище;
  • тези, които откажат, може да изгубят финансиране от ЕС.

ЕП е готов да започне преговори за преразглеждането на регламента от Дъблин, за да постигне справедливо разпределение на лицата, търсещи убежище, между държавите членки на ЕС.

Евродепутатите одобриха с голямо мнозинство (390 гласа „за“, срещу 175 гласа „против“ и 44 „въздържал се“) мандата за преговори, който беше изготвен от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Парламентът може да започне преговори със Съвета, веднага след като държавите членки се споразумеят за своята позиция.

 

Предложените промени на регламента от Дъблин имат за цел да отстранят слабостите в настоящата система и да гарантират, че страните от ЕС ще приемат справедлив дял от отговорността за приемане на лица, търсещи убежище в ЕС.

 

След реформата страната, в която първо пристига търсещият убежище, вече няма да става автоматично и единствено отговорна за обработването на молбата му за убежище. Вместо това търсещите убежище трябва да се разпределят сред всички държави от ЕС. За тази цел търсещите убежище ще могат да бъдат автоматично и бързо пренасочвани към друга държава от ЕС.

 

Страните от ЕС, които не приемат своя справедлив дял лица, търсещи убежище, ще бъдат изправени пред риск от намаляване на финансирането от ЕС.

 

Повече за позицията на Парламента може да научите тук.

 

Цитат

 

Според евродепутата Сесилия Викстрьом (АЛДЕ, Швеция): „Парламентът е готов за преговори и аз призовавам Съвета на министрите да приеме обща позиция колкото се може по-скоро, за да може преговорите да започнат и новата европейска система за даване на убежище да бъде стане факт в най-кратки срокове.“

 

Бързи факти

 

Регламентът от Дъблин е законодателството на ЕС, което определя коя държава от ЕС е отговорна за обработването на молба за международна закрила. Правото да се кандидатства за убежище се основава на Женевската конвенция, която е подписана от всички държави в ЕС и е включена в договорите на Съюза. 

 

Решението на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да започне преговори със Съвета беше обявено при откриването на пленарната сесия в Страсбург в понеделник. След като повече от 76 членове възразиха на решението преди крайния срок в полунощ във вторник, гласуване на мандата беше добавено към дневния ред на пленарното заседание.