Според ирландския премиер, идеалът за едно по-добро бъдеще все още вдъхновява 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

  • първият от поредицата дебати между лидери от ЕС и евродепутатите за бъдещето на Европа;
  • евродепутатите приветстват призива на ирландския министър-председател за по-демократичен съюз;
  • обещаното в преговорите за Брекзит трябва да бъде изпълнено.

Министър-председателят на Ирландия Лео Варадкар даде началото на поредица от дебати между лидери от ЕС и евродепутатите на тема бъдещето на Европа.

Ирландският министър-председател Лео Варадкар обсъжда бъдещето на Европа с евродепутати  

Докато приветстваше министър-председателя на Ирландия, председателят на Парламента Антонио Таяни каза: „От деня, в който бях изпран преди една година, аз настоявам за важността Европа да бъде по-близо до гражданите си. Те очакват от нас решения, които да създадат работни места, управляват миграционните потоци и засилят нашата сигурност и отбрана. Откритият дебат между евродепутатите и лидерите на държавите членки на ЕС проправя пътя към диалог и разбирателство, които ще са от полза за нашите граждани по целия континент. Той поставя Европейския парламент, единствената пряко избираема институция на ЕС, там, където трябва да бъде: в сърцето на дебата за бъдещето на Европа.“

 

Г-н Варадкар каза: „Европейският идеал винаги е бил вдъхновяван от оптимизма и вярата в едно по-добро бъдеще. Този идеал е бил поставян на изпитания, но никога не е бил пречупван. На основата на постиженията от миналото, ние сме с подновен апетит за предизвикателствата на бъдещето.“

 

Излагайки визията си за бъдещето на Европа, министър-председателят подчерта нуждата от по-добра демокрация в ЕС, която може да се постигне чрез транснационални избирателни списъци, завършване на икономическия и валутен съюз и гарантиране, че големите корпорации плащат справедливи данъци. В месеца, който отбелязва четиридесет и петата годишнина на ирландското членство в ЕС, той също така наблегна на благодарността си към евродепутатите за тяхната подкрепа и солидарност в процеса на Брекзит. Той подчерта колко е важно това, което е било обещано на теория, да бъде изпълнено на практика.

 

Огромното мнозинство от лидерите на парламентарните групи приветства призива на г-н Варадкар за по-демократичен Европейски съюз. Той трябва да предприема конкретни стъпки за защита на начина на живот, сигурността, ценностите и идентичностите на своите граждани, както и да осигури благоденствие и съвместен просперитет в един глобализиран свят. Повечето подчертаха, че държавите и гражданите на ЕС са по-силни заедно, отколкото разделени. Както Ирландия в миналото, така и ЕС сега трябва да успее да се трансформира и адаптира, за да се справи с новите предизвикателства в полза на всички граждани. Евродепутатите подчертаха също и своето твърдо обещание към Ирландия, че в преговорите за Брекзит те ще гарантират пълното спазване на Споразумението от Разпети петък.

 

Пълни видеозаписи от индивидуалните изказвания можете да намерите отдолу.

 

Лео Варадкар, встъпителна реч

Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия

Манфред Вебер (ЕНП, Германия)

Йепе Кофод (С&Д, Дания)

Петер ван Дален (ЕКР, Нидерландия)

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия)

Габриеле Зимер (ЕОЛ/СЗЛ, Германия)

Филип Ламбертс (Зелените, Белгия)

Найджъл Фараж (ЕСПД, Великобритания)

Марсел де Храаф (ЕНС, Нидерландия)

 

Можете да гледате и изтеглите целия дебат тук.

 

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Ирландия е страната, която най-силно ще бъде повлияна от Брекзит, ако той се случи. Въпреки силната динамика в ЕС, подкрепата за вече съществуващите европейски проекти не трябва да се променя. Програми като „Еразъм+“ трябва да останат поне на същите нива. Европейските производители с притеснение следят какво ще стане с бъдещето на Общата селскостопанска политика. Трябва да се намери баланс, гарантиращ че свръхпроизводство и предлагане на млечни продукти и месо, в които Ирландия е лидер в Европа, няма да притисне другите производители, като например българските.“

 

Бързи факти

 

Европейският парламент беше първата институция на ЕС, която инициира дебата относно бъдещето на Европа. В началото на 2017 г. той гласува предложения, които поощряват широк размисъл, както във, така и извън рамките на Лисабонския договор. Така той пое лидерството в преосмислянето на Европейския съюз и неготово приспособяване към по-добро решаване на проблемите на гражданите.

 

Този обмен на виждания с министър-председателя Варадкар е първи от поредица пленарни дебати с държавни и правителствени ръководители от ЕС относно бъдещето на Европа.