Намаляване на емисии на CO2 и финансиране на нисковъглеродни иновации 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

  • ограничаване на наличността на квотите за емисии на СО2 с цел насърчаване на инвестициите за нисковъглеродни иновации;
  • два нови фонда ще подпомогнат нисковъглеродните иновации и преход;
  • стартира се изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата.
На хоризонта емисии от комини ©AP Images/European Union-EP  

Във вторник Парламентът одобри проект за укрепване на ограниченията на ЕС за емисиите на CO2 от индустрията.

 С това се стартира изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

 

Новият проект на ЕС, който вече беше предварително договорен с министрите от ЕС, ще ускори годишното намаляване на квотите за емисии на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), продавани на търг, които обхващат около 40% от парниковите емисии на ЕС. Предвижда се:

 

  • увеличение на годишното намаление на квотите за емисии, които ще се пускат на пазара (т.нар. „коефициент на линейно намаление“) с 2,2% от 2021 г. спрямо 1,74%, планиран в момента; този фактор също ще подлежи на преразглеждане с възможност да се увеличава допълнително най-рано през 2024 г.; 

 

  • удвояване на капацитета на резерва за стабилност на пазара на СТЕ, за да се премахне излишъкът от квоти за емисии на пазара: при задействането му той ще абсорбира до 24% от излишъка на квоти през всяка година на търг, през периода на първите четири години, следователно цената им ще се покачва и ще се увеличава стимулът за намаляване на емисиите.

 

Два фонда за подпомагане на иновациите и стимулиране на прехода към нисковъглеродна икономика

 

„Модернизационният фонд“ ще подпомага модернизацията на енергийните системи в държави членки с по-ниски доходи. Евродепутатите затегнаха правилата за финансиране, за да може фондът да не се използва за проекти, предполагащи използване на въглища, с изключение на централното отопление в най-бедните държави от ЕС.

 

„Иновационният фонд“ ще предоставя финансова подкрепа за подпомагане на възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и нисковъглеродни иновационни проекти. 

 

Защита срещу изместване на въглеродни емисии

 

Също така проектът има за цел да предотврати „изместването на въглеродни емисии“, т.е. риска компаниите да преместят производството си извън Европа поради политиките за намаляване на емисиите. Секторите, изложени на най-голям риск, ще получат безвъзмездно своите квоти за СТЕ. По-малко застрашените сектори ще получат безвъзмездно 30%.

 

Цитати

Според докладчика Джули Гърлинг (ЕКР, Великобритания): „СТЕ продължава да бъде крайъгълният камък на политиката на ЕС за борба с климатичните промени. Ние дадохме най-доброто от себе си, за да постигнем амбициозни подобрения. СТЕ има много критици през годините. Ние атакувахме много проблеми: от очевидно прекалено ниската цена на въглеродните емисии, през функционирането на пазара, до изключително сложния въпрос за постигането на баланс между природозащитните амбиции и защитата на европейската индустрия.“

 

Владимир Уручев (ЕНП, България) каза: „През следващото десетилетие ще действа обновена европейска схема за търговия на въглеродни емисии, която осигурява тяхното намаляване поне с 40% до 2030г. и постигане по-високи цени на въглеродните квоти, но с едновременна силна защита на индустриите, изложени на риск от въглеродно преместване. А десетте страни с доходи под 60% от средните за ЕС, включително България, ще бъдат подпомагани в прехода към ниско-въглеродна икономика и енергетика от Фонд за модернизация (310млн. квоти) и безплатни квоти по правилата за държавна помощ. Това е едно балансирано и в голяма степен справедливо решение.“

 

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „България е една от десетте страни на ЕС, която има доходи значително под средните за ЕС и ще бъде подпомагана от Фонда за модернизация по време на прехода към ниско-въглеродна икономика и енергетика. Това ще стане благодарение на 310млн. квоти (Фонда за модернизация), както и безплатни квоти по правилата за държавна помощ. Провежданата климатична политика на ЕС трябва да бъде в синхрон с увеличаване конкурентоспособността на нашата индустрията. Това е изключително важно за страни като България, които са външна граница на ЕС и граничат с държави, които не са включени в схемата за търговия с емисии.“

 

Следващи стъпки

 

Текстът беше приет с 535 гласа „за“, срещу 104 „против“ и 39 „въздържал се“. Съветът трябва да приеме официално законопроекта, преди да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС.