Подобряване на трансграничната доставка на пратки за повече пазаруване онлайн 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Европейската комисия ще създаде уебсайт за сравняване на цените за доставка на колети;

  • По добър регулаторен надзор за осигуряване на доброто функциониране на пазара.
Разумни цени на трансграничните доставки на пратки за засилване на електронната търговия в ЕС  

По-ясната информация относно цените на доставките на колети трябва да увеличи доверието на потребителите в пазаруването зад граница онлайн.

Новите правила бяха приети от Европейския парламент с 604 гласа „за“, 80 „против“ и 12 „въздържал се“. Те са част от пакета за електронна търговия.

 

Доставчиците на пратки ще трябва да предоставят своите тарифи по определен списък с най-често използвани услуги. Европейската комисия ще публикува цените на специален уебсайт, което ще позволи на потребителите и бизнесите да сравняват тарифите за местни и трансгранични доставки между различни държави, както и между различни доставчици. Очаква се, че регламентът ще подпомогне здравословната конкуренция и по този начин ще окуражи намаляването на необоснованите разлики в цените между тарифите.

 

Според публична консултация на Европейската комисия от 2015 г. две трети от потребителите са се отказвали да направят онлайн покупка, защото цената на международната доставка им се е сторила прекалено висока. Проучване от същата година показва, че цените на трансграничните пратки за от три до пет пъти по-високи от съответните национални услуги.

 

Докато гъсто населените градски райони и бизнесите с голям мащаб привличат конкуренция от сектора за доставки на пратки, малките и средни предприятия и хората в отдалечени райони са изправени пред беден избор и високи цени.

 

Правилата също така дават на властите правото да оценяват цени за трансгранична доставка на пратки, които са обект на задължение за предоставяне на универсални услуги, но изглеждат необосновано завишени.

 

Те наблягат на предоставянето на  информация на потребителите относно възможностите за доставка и подаване на оплаквания при трансгранична покупка на стоки.

 

По-добър надзор на сектора

 

Операторите ще трябва да обявяват на националните власти своя оборот, броя на доставените колетни пратки, броя и статута на служителите си, информация относно подизпълнители и процедури за разглеждане на оплаквания. Това ще спомогне за добиването на по-добра представа за развитието на този растящ сектор и идентифицирането на възможни недостатъци на пазара.

 

Доставчици с по-малко от 50 служители, опериращи само в една страна, са изключени от разпоредбите.

 

Цитати

 

Луси Андерсън (С&Д, Великобритания): „Новите правила са важен елемент от стратегията за цифров единен пазар на Европейската комисия, която трябва да подпомогне електронната търговия като част от една модерна и справедлива социална Европа. Те ще спомогнат за повече прозрачност на цените и трудовите практики, както и ще допринесат за по-изгодни условия за потребителите и малките бизнеси, използващи достави на колетни пратки.“

 

Ева Майдел (ЕНП, България): „Отключването на потенциала на дигиталната търговия минава през намирането на работещи решения за физическата доставка на колетни пратки в целия ЕС. Следователно, предложеният регламент е от изключителна важност не само за потребителите, но най-вече за малките и средна предприятия, които искат да работят с клиенти в цяла Европа. Търсеният ефект е прозрачност при образуването на цените на доставките, възможност за избор на доставчици на международни пратки и повече иновации в сектора.“

 

Следващи стъпки

 

За да влязат в сила новите правила, договорени през декември 2017 г. от преговарящите от Парламента и Съвета, сега е необходимо и одобрението им от Съвета на Министрита.